شایعترین علت فراموشی - بیماری آلزایمر

 

شایعترین علت فراموشی بیماری آلزایمر (Alzheimer’s) میباشد این بیماری شروع تدریجی داشته و پیشرفت آن آهسته است.5-10% افراد بالای 65 سال دچار فراموشی از نوع آلزایمر میباشند. علت بیماری ناشناخته بوده ولی عوامل ایجاد کننده باعث آسیب عصبی میشوند. شایع ترین اختلال بیوشیمیایی که در این بیماران دیده میشود کاهش به میزان 40-90% در آنزیم کولین استیل ترانسفراز( انزیم سازنده استیل  کولین) در کورتکس مغزی و ناحیه هیپوکامپ میباشد.

مهار کننده های کولین استزا ( انزیم متابولیزه کننده استیل کولین) از داروهای پر مصرف در این بیماری میباشد. این داروها دارای اثر بخشی کم بوده و بهبود اندکی در وضعیت ذهنی و عملکرد این بیماران ایجاد می نمایند.

 

 این مطلب توسط دکتر نیما ترابی گلسفید تهیه و برای مجله پزشکی دکتر سلام ارسال شده است.