آمیبیازیس چه بیماری است؟ نحوه درمان آن چیست؟

 

 

در این مطلب که با عنوان آمیبیازیس (Amoebiasis) چه بیماری است؟ نحوه درمان آن چیست؟، منتشر شده است شما را با این بیماری آشنا کرده و نحوه ی درمان بیماری آمیبیازیس را می گوییم. عامل اسهال آمیبی در انسان آمیب entamoeba histolytica  میباشد. راه انتقال عفونت در انسان مقعدی – دهانی بوده و از طریق بلع کیست آمیب ( آب و غذای آلوده) ایجا میشود. در روده کوچک کیست به تروفوزوئیت تبدیل شده که محل استقرار آن در روده بزرگ است. تروفوزوئیت ها با نفوذ به جدار روده  میتوانند باعث اسهال خونی شده و یا بعد از ورود به داخل خون به کبد رفته و ایجاد آبسه کبدی کننده. شایع ترین شکل بیماری اسهال خونی اسهال آمیبی میباشد. 90% بیماران آلوده بدون علامت بوده و به عنوان حامل کیست آلوده کننده جامعه هستند. تشخیص بیماری با بررسی مدفوع از نظر وجود اریتروسیت (خون) کیست و تروفوزوئیت میباشد.
درمان: درمان آمیبیازیس شامل استفاده از یک داروی ضد تروفوزوئیت ( مترونیدازول) به همراه یک داروی ضدکیست ( یدوکینول- دایلوکسانید- پارومومایسین و یا تتراسیکلین ها ) میباشد.
این مطلب توسط دکتر نیما ترابی گلسفید تهیه و برای مجله پزشکی دکتر سلام ارسال شده است.