doctor

بر اساس نتایج یک مطالعه در دانشگاه فلوریدا نشان داده شد که افراد چاق و مبتلا به استئوآرتریت برای محافظت از استخوان هایشان به ویتامین D بیشتری نیاز دارند. یافته های حاصل از این مطالعه جدید نشان داد که مقادیر زیاد ویتامین D ممکن است موجب بهبود درد و عملکرد در افراد چاق مبتلا به استئوآرتریت شود. استئوآرتریت یکی از شایع ترین انواع آرتریت است که میلیون ها نفر در سرتاسر جهان را درگیر کرده است.  به بیان دقیق تر، یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که افراد چاقی که از بیماری استئوآرتریت رنج می برند و به لحاظ وضعیت ویتامین D در شرایط مطلوب قرار دارند در مقایسه با افراد چاقی که به این عارضه مبتلا هستند و دچار کمبود ویتامین D می باشند، تعادل بهتری دارند و قادرند با ناراحتی کمتری پیاده روی کنند. یافته های حاصل از این مطالعه رابطه ای را بین چاقی و و ضعیت ویتامین D برای انجام کارهایی مثل حفظ وضعیت نشسته پیشنهاد می کند. به بیان نویسنده مسئول این مقاله، دکتر Toni L. Glover ؛”مقادیر مطلوب ویتامین D می تواند اثرات چشمگیری در بهبود درد ناشی از استئوآرتریت داشته باشد به دلیل این که ویتامین D بر کیفیت استخوان اثر دارد و با محافظت از عملکرد سلولی به کاهش التهاب کمک می کند. ویتامین D در حفظ مقادیر کلسیم و فسفر خون نقش دارد، و از این طریق می تواند بر استحکام استخوانی مؤثر باشد. مقاله مرتبط با این مطالعه در The Clinical Journal of Pain indicate منتشر شد.