186755362-123961_238x238

اگر مرتب تجربه احساس درد دارید بهتر است هرچه سریع تر به فکر درمان باشید!

مرضیه حسن‌پور در اولین همایش سراسری مدیریت درد در دانشگاه علوم اصفهان اصفهان، با اشاره به اینکه درد یکی از رایج‌ترین علل مراجعه بیماران به مراکز درمانی در تمام نقاط دنیاست، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین شکایات پزشکی مراجعان به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها دردهای مختلفی است که در نقاط مختلف بدن تجربه می‌کنند.

وی با بیان اینکه هر 10 نفر آمریکایی بالای 18 سال،‌ حداقل یکبار در ماه درد را تجربه می‌کند، افزود: درد یک نشانه است و افراد با اطلاع از اولین نشانه‌های درد می‌توانند از پیشرفت بیماری خود جلوگیری کنند.

این پرستار با بیان اینکه درد تاریخچه همزاد با بشر دارد، اضافه کرد: درد یک مفهوم پیچیده و مبهم و غیرقابل تعریف است؛ به گونه‌ای که نمی‌توان یک مفهوم مشخص از آن ارایه داد. برخی با درد به عنوان یک پدیده شوم، نامیمون و ناخوشایند و حتی آزار دهنده برخورد می‌کنند؛ در حالی که درد یک نشانه هشدار دهنده است که با تشخیص چرایی ایجاد آن می‌توان از پیشرفت بیماری جلوگیری کرد.

وی با بیان اینکه یکی از روش‌های پیشگیری از یک بیماری‌های مزمن بروز نشانه‌های درد اولیه است، تصریح کرد: پزشکان متخصص و بویژه پرستاران با آگاهی از این نشانه‌ها در جستجوی سلامتی و درمان بیماران هستند و نقش پرستاران در تشخیص درد و روند درمان بیماران بستری شده در بیمارستان برجسته‌تر از پزشکان است.

این پرستار با بیان اینکه برخی تصور می‌کنند درد از مکانیسم‌های دفاعی بدن است، اما این یک باور اشتباه است، گفت: برخی تصور می‌کنند هر چه درد را بیشتر تجربه کنند سیستم دفاعی بدن‌شان قوی‌تر می‌شود،‌ این درحالی است که تجربه مکرر درد در هر نقطه‌ای از بدن یک هشدار است.

حسن‌پور با اشاره به اینکه اولین اقدام در جهت کاهش درد بیمار گرفتن شرح حال است، خاطر نشان کرد: ابزارهای اندازه‌گیری از درد باید در میان تمام کادرپزشکی بومی شود تا کمتر شاهد درد بیماران باشیم.

(ایسنا)