5358fc69f0c6318ef2e3de4cd7b3e703

چگونه می توان شخصیت شما را طبق دستخطتان شناسایی کرد و روحیات و خلقیات شما را سنجید.

  دست خط هر فردی می تواند رازهایی را درباره شخصت او برملا کند . به همین دلیل در دادگاه های جنایی دست خط افراد بررسی می شود تا به اطلاعات مفید درباره آن ها دست یابند .

امضای هر شخص نیز منحصر به فرد است و می تواند شخصیت او را توصیف کند . برای دست خط پردازنده هایی طراحی شده است تا نوع شخصیت را بررسی کنند . شرکت بزرگ از این دستگاه ها برای استخدام کارمندان شان استفاده می کنند و در بعضی مراکز نیز برای شخصیت شناسی پیش از ازدواج به کار می رود .

خط شناسان و روان شناسان می گویند از مشاهده اندازه حروف ، فاصله کلمات و میزان فشار می توان به جزئیات شخصیتی فرد پی برد و همچنین میزان فشار خون تا میزان عصبانیت قابل درک و تشخیص می باشد .

شخصیت شناسی فشار قلم

افرادی که هنگام نوشتن فشار زیادی به قلم و خودکار می آورند تعهد خود را نشان می دهند . همچنین فشار زیاد روی قلم می تواند توجه افراد به کیفیت را نشان دهد و فشار کم نشانه حساسیت و ناراحتی فرد است .

شخصیت شناسی اندازه حروف

با توجه به اندازه حروف می توانید بفهمید که شخص فردی خجالتی یا اجتماعی است . اگر هنگام نوشتن حروف را کوچک و کوتاه بنویسد شخصیت درون گرایی دارد و برعکس بزرگ و بلند نوشتن نشانه برونگرایی فرد است که به دنبال توجه دیگران است .

شخصیت شناسی فاصله لغات

افرادی که لغات شان را با فاصله زیادی می نویسند به دنبال استقلال و آزادی هستند و برعکس کسانی که فشرده و نزدیک به هم می نویسند از تنهایی فرار می کنند .

شخصیت شناسی امضا

امضا هر شخص نیز می تواند شخصیت او را معرفی کند. امضا انواع مختلفی دارند بعضی از آنها قابل خواندن نیستند و برخی به راحتی قابل تشخیص هستند. از روی امضا هر شخص می توان به میزان اعتماد به نفس او پی برد