istock000010712399large

استفاده از داروهای ضد افسردگی در دوران حاملگی چه تاثیراتی می تواند روی جنین و مادر باردار بگذارد؟

نوزادان متولد شده از مادرانی که در اواخر بارداری از داروهای ضد افسردگی استفاده میکردند، کمی بیشتر احتمال ابتلا به اختلال گردش خون دارند. هرچند افزایش خطر برای این اختلال در زنانی که افسردگی‌شان درمان نشده هم وجود دارد. اگر چه احتمال افزایش خطر ابتلا به اختلال گردش خون در اثر مصرف داروهای ضد افسردگی در اواخر بارداری را نمیتوان رد کرد اما خطر مطلق این موضوع کم است. منظور از خطر مطلق شاره به تعداد واقعی نوزادان متولد شده با وضعیت را دارد. همچنین باید به این موضوع توجه داشته باشید که مطالعات انجام شده تنها میتواند ارتباط بین مصرف داروهای ضد افسردگی در دوران بارداری و خطر ابتلا به اختلال گردش خون را نشان دهد و این ارتباط نمیتواند یک ارتباط علت و معلولی باشد.

خطر اختلال گردش خون
گردش خون نوزاد بعد از تولد از آنچه در رحم مادر بوده، تغییر میکند اما در کودکان مبتلا به اختلال گردش خون این تغییر به طور کامل اتفاق نمی‌افتد و این شرایط میتواند جان نوزاد را تهدید کند. تحقیقات قبلی حاکی از آن بود که مصرف داروهای ضد افسردگی بعد از ۲۰ هفته بارداری میتواند به طور قابل توجه خطر ابتلا به این اختلال را افزایش دهد.
داروهای ضد افسردگی تاثیرات متفاوت دارند
زنان مبتلا به افسردگی معمولا داروهای ضد افسردگی که از خانواده سروتونین مانند فلوکستین، سرترالین، سیتالوپرام و پاروکستین  مصرف میکنند. در یک پژوهش ۳,۷ میلیون زن مورد مطالعه قرار گرفتند و میزن نوزادان متولد شده با اختلال گردش خون در حدود ۲۱ تولد از هر ۱۰هزار تولد در میان زنانی بود که از داروهای ضد افسردگی استفاده میکنند. این میزان در زنانی که از داروهای دیگر جز خانواده سروتونین استفاده میکردند کمتر بود.

افسردگی درمان نشده هم خطرناک است!
زمانی که محققان زنان مبتلا به افسردگی درمان نشده را با افرادی که از داروهای ضد افسردگی مصرف می‌کردند مقایسه کردند، تفاوت چندانی  در خطر ابتلا به اختلال گردش خون در میان این دو دسته مشاهده نشد. بیمار باید درباره خطرات و فواید داروهای ضد افسردگی به صورت فردی با پزشک مشورت کند و هر دو به این نتیجه برسند که آیا مزایای این دارو برای مادر مهمتر از خطرات احتمالی بر جنین است یا خیر! از سوی دیگر  افسردگی درمان نشده یا اضطراب در بارداری میتوان نتایج سویی مانند سقط جنین، زایمان زودرس، پره‌اکلامسی و …. داشته باشد.
افسردگی در دوران بارداری نیز میتواند در شیوه زندگی و رفتار یک زن تاثیر بگذارد. خطرات ناشی از افسردگی درمان نشده در دوران بارداری میتواند بعد از تولد نوزاد هم همچنان وجود داشته باشد و باعث عود بیماری و صدمه به مادر و نوزاد شود. بیماریهای روانی درمان نشده در دوران بارداری زنان را بیشتر در معرض افسردگی بعد از زایمان قرار میدهد.
اما به طور کلی درباره استفاده از داروهای ضدافسردگی در بارداری و میزان ضرر و فایده‌ای که میتواند به جنین و مادر وارد کند باید قبل از مصرف با پزشک مشورت کنید تا او براساس وضعیت مادر تصمیم بگیرد که استفاده از داروهای ضد افسردگی به نفع سلامت شماست یا به ضررتان.