images.jpg155
چگونه می توان به  یک فرد افسرده اننگیزه و روحیه داد و وی را از این وضعیت خلاص کرد.

افسردگی اختلالی جدی اما قابل درمان است که میلیون‌ها نفر را تحت تاثیر قرار می دهد و می‌تواند در زندگی عادی فرد ایجاد اختلال کند و موجب درد شدید نه فقط برای او بلکه برای اطرافیانش شود.
ربابه غفار تبریزی در خصوص ایجاد انگیزه در یک فرد افسرده گفت: یک فرد افسرده انگیزه کافی ندارد و نسبت به خویشتن، جهان و اتفاقات آینده به گونه‌ای منفی فکر می‌کند که برای ایجاد انگیزه در او راهکارهای زیر پیشنهاد می‌شود.
1-به چالش کشیدن افکار منفی
2-برنامه ریزی صحیح و کارآمد
3-توجه به روابط بین فردی در خانواده
4-تشویق او برای تمایل به روابط سالم و جدید
5-آموزش ارتباطات و جرات آموزی
علائمی که یک فرد افسرده دارد:
1- فرد افسرده به طور غیر عادی ناراحت و آسیب پذیر است
2- نگرشی منفی به زندگی پیداکرده است.
3- کمتریا بیشتر از حد طبیعی می‌خوابدو می‌خورد.
4- فراموشکار، دو دل و بی‌برنامه شده است.
تشخیص افسردگی از روی چشم
هر روز چشم‌های انسان چیزهایی را می‌بیند که مغز تصاویر ورودی از دو چشم را با هم ترکیب کرده و امکان درک فواصل را در فرد ایجاد می‌کند.
دکتر استون میلر متخصص اعصاب از دانشگاه موناش ملبورن می گوید: در برخی افراد ممکن است هر چشم تصویر متفاوتی را در یک لحظه ببیند که این وضعیت غیر طبیعی است و مغز به جای ترکیب دو تصویر از دو چشم روی یک تصویر یک چشم تمرکز می‌کند. این پدیده که پرتاب ادراکی نام دارد می‌تواند به درک بهتر افسردگی و تشخیص بیماری کمک کند.
مشارکت فرد در کم کردن افسردگی خود
گفتنی است برای درمان افسردگی هم از دارو درمانی و هم از رفتار درمانی می‌توان استفاده کرد اما همکاری و میزان علاقه فرد برای رفع این مشکل اهمیت بیشتری دارد.