images.jpg45

در اولین قرار ملاقاتتان با توجه به برخی رفتارها و حرکات  طرف مقابل می توانید به شخصیت وی پی ببرید!

وقتی برای اولین بار با شخصی ملاقات می کنید سعی دارید که درباره شخصیت او بیش تر بدانید . تمام حالات او حتی جواب دادن به گوشی  ، حالات نشستن و حرف زدن و … را زیر نظر می گیرید تا به ویژگی های شخصیتی او پی ببرید .

در این مطلب رایج ترین رفتارهایی که می توانید زیر نظر بگیرید و درباره طرف مقابل تان قضاوت کنید را بیان می کنیم …

برقرار کردن یا نکردن تماس چشمی

اگر فرد مقابل تان مستقیم به چشمان شما نگاه نمی کند می تواند نشان دهنده عدم اعتماد به نفس او باشد . او کنترلی روی رفتارهایش ندارد و برای انجام کارهایش نیاز به تلنگر دارد  .

این افراد معمولا اراده ی ضعیفی دارند . اما در مقابل افرادی که اعتماد به نفس بالایی داشته باشند خیلی راحت هنگام حرف زدن به چشم های طرف مقابل نگاه می کنند . آنها به راحتی روابط اجتماعی برقرار می کنند و موفق تر نیز می باشند .

شناسایی شخصیت از روی دست خط

دست خط هر کسی می تواند نشان دهنده شخصیت او باشد . به نحوه ی نوشتن شخص توجه کنید ، اگر فشار زیادی روی خودکار وارد می کند شخصی لجباز است که اعتماد به نفس بالایی دارد .

اگر کلماتی که می نویسد درشت و بزرگ باشد فردی مردم محور و برونگرا است اما دست خط ریز نشان دهنده درون گرایی فرد است .

اگردست خط به راست شیب داشته باشد فردی احساساتی و مهربان است و اگر دست خط به چپ شیب داشته باشد فردی درونگراست که احساساتش را نشان نمی دهد .

شناسایی شخصیت وقت شناس

افراد وقت شناس شخصیت با  انگیزه دارند که برای زندگی شان ارزش قائلند . اما افرادی که شخصیت وقت شناس ندارند بسیار بی ملاحضه اند و تمام کارهایشان را در دقیقه 90 انجام می دهند .

شناسایی شخصیت از ناخن جویدن فرد

کسانی که ناخن هایشان را می جوند یا با پوست و موهایشان بازی می کنند افرادی کمال گرا هستند که نمی توانند آرامش شان را حفظ کنند .

شناسایی شخصیت از روی حالت دست

از طریق حالت دست طرف مقابل می توان به ویژگی های شخصیتی او پی برد . اشخاصی که دستانشان را بسیار حرکت می دهند اعتماد به نفس بالایی دارند و می خواهند خودشان را در مقابل دیگران نشان دهند و در مقابل کسانی که دست شان را زیاد تکان نمی دهند اشخاصی کم رو با اعتماد به نفس پایین هستند و می خواهند برای کارهایشان ساده ترین راه را انتخاب کنند .

شناسایی شخصیت از روی طرز نگاه هنگام نوشیدن

افرادی که به وقت نوشیدن چای و قهوه به داخل فنجان نگاه می کنند شخصیتی درونگرا دارند و به دنبال ایده آل ها هستند که روی کارهایشان تمرکز می کنند . اگر طرف مقابل تان به لبه های فنجان نگاه می کند تحت تاثیر دیگران قرار می گیرد و به اتفاقات اطراف خود آگاه است .

کسانی که چشمانشان را هنگام نوشیدن قهوه یا چای می بندند در زندگی درد و مشکلات زیادی کشیده اند که می خواهند خودشان را با خوشی ها سرگرم کنند .

شناسایی شخصیت با چک کردن گوشی

با نحوه چک کردن گوشی و این که شخص چه زمانی از آن استفاده می کنند می توانید شخصیت طرف مقابل تان را آشکار کنید . اگر پیوسته شبکه های اجتماعی اش را چک می کند در مورد مسائل عاطفی اش ثبات ندارد و وضعیت اش مدام تغییر می کند .

شناسایی شخصیت با پرسنل رستوران در قرار ملاقات

به طرز برخورد شخص با پرسنل رستوران و نگهبانان دقت کنید و از برخورد شخص می توانید قضاوت کنید که فرد مودبی است یا نه ؟ . کسانی که شغل دیگران را معیار احترام گذاشتن می دانند افراد قابل اعتمادی نیستند .