عضو شورای عالی داروخانه های ایران از دسترسی افراد به برخی داروهای تخدیری که ریشه مخدر دارند، در خارج از شبکه توزیع دارویی کشور خبر داد.
دکتر رهبر مژدهی آذر در خصوص محدود ساختن توزیع “ترامادول” در داروخانه ها، به مهر گفت: توزیع این قبیل داروها، مراحل مختلفی را طی می کند و داروخانه ها به عنوان آخرین حلقه توزیع، کمترین مشکل را در توزیع دارو دارند.

عضو شورای عالی داروخانه های ایران، مراحل توزیع دارو را شامل مرحله تولید، شرکت ها و ادارات مرتبط با تولید و توزیع دارو به صورت عمده و جزء و در نهایت داروخانه ها دانست.

وی با تاکید بر اینکه مشکل مصرف خارج از نیاز ترامادول، با محدود ساختن و حذف آن از داروخانه ها حل نمی شود، تصریح کرد: چنانچه توزیع ترامادول از داروخانه ها حذف شود، با مشکل قاچاق این دارو و در نهایت دسترسی آن در نام ناصر خسرو مواجه خواهیم شد.

عضو شورای عالی داروخانه های ایران با اشاره به اینکه ترامادول به عنوان داروی آرامبخش و تسکین دهنده درد، مورد استفاده برخی بیماران است، افزود: اگرچه مصرف ترامادول بدون تجویز پزشک عوارضی به همراه دارد که می بایست نسبت به آنها حساس بود اما حذف آن نیز نمی تواند به رفع مشکل کمک کند و تنها بازار سیاه ترامادول تشکیل می شود.

مژدهی آذر، روی آوردن به مصرف مخدرهایی مثل کراک، هروئین و… را، از دیگر عواقب حذف ترامادول از داروخانه ها عنوان کرد و گفت: وقتی شخصی که برای تفنن، ترامادول مصرف می کند، به آن دسترسی نداشته باشد، قطعا به سمت مخدرهای خطرناک می رود که عوارض آن به مراتب بدتر از مصرف ترامادول است.

وی، ریشه یابی بروز این قبیل مشکلات را خواستار شد و افزود: به نظر می رسد هیئتی متشکل از پزشکان، داروسازان، کارشناسان علوم اجتماعی و روانشناسان، باید به بررسی چنین مسائلی بپردازند و راهکار اساسی و جامع ارائه دهند تا حداقل عوارض را در پی داشته باشد.