methods-of-avoiding-jealously-and-conflicts-in-a-long-distance-relationship

ازدواج یک تعهد بین شما و  فرد دیگری  است. شما به او تهعد میدهید که  ، در غم و شادی ، در سلامت و بیماری و در فراز و نشیب  زندگی در کنار او باشید . امروز طلاق روبه افزایش است و ما دراینجا میخواهیم  ، اسرار  داشتن یک ازدواج طولانی و شاد را برای شما  بیان کنیم   . یک راه خوب برای ازدواج پایدار که  اسرا ر زندگی شاد و طولانی هستند
۱٫ عشق بدون قید و شرط

اگر شما دعوا و مناقشات  بین شما و همسرتان باشد ، باید ثابت ثابت قدم باشد  . عشق بدون قید و شرط مهمترین اسرارزندگی بادوام  است ، مگر اینکه شریک زندگی  یک حرکت تند و غیرقابل تحمل داشته باشد . عشق بدون قید و شرط بین دو نفر در یک ازدواج  ضامن ازدواج پایدار و بادوام است
۲٫ نگه داشتن وعده

هیچ چیز نمی تواند مضر تر و ناامید کننده از وعده های دروغ باشد . وعده اگر بزرگ یا کوچک  باشد باید بدون عصبانیت انجام شود
۳٫ عذرخواهی

ازدواج طولانی و شاد  درگرو یک عذر خو  اهی است  . عذر خواهی هیچ هزینه ا ی ندارد .  هزینه آن کمی عزت نفس است، باید یادتان باشد که همسرتان را چقدر دوست دارید در اینصورت با یک عذر خواهی ساده همه چیز حل می شود
۴ . احترام

دو نفر با که  هم زندگی می کنند باید به یکدیگر احترام بگذارند .

۵٫ اعتماد

اعتماد یکی دیگر از ضرورت های مهم و اساسی یک زندگی زناشویی است. وقتی دو نفر به یکدیگر اعتماد  دارند ، سوء ظن ندارند زندگی صلح آمیز خواهند داشت . اعتمادسرآغاز  یک ازدواج طولانی و شاد است
۶٫ جنس مخالف

فداکاری بزرگ و کوچک در یک ازدواج طولانی و شاد نیز مهم است. باید عا دات بد را کنار بگذاریم  ، عادت های خوب و دوست داشتنی را همواره داشته باشیم
۷٫  دوستان  جنس مخالف

اتا وقتی شما دوستی از جنش مخالف داشته باشید شوهرتان همواره به شما شک خواهد کرد و  بی اعتماد خواهد بود .درحالیکه ضامن یک ازدواج شاد و طولانی این اعتماد و عشق است

ازدواج درست مثل شراب  است که با گذشت زمان بهتر می شود.  مناقشات  کوچک ، دعوا و سوء تفاهم  بنیاان زندگی را از هم میپاشد ، باید یاد بگیرید چگونه از زندگی لذت ببرید

منبع- اختصاصی http://www.hidoctor.ir