پزشكان تاكيد كردند: داروي پيشگيري از سرطان پروستات موسوم به فيناستريد (Finasteride) در كاهش توان جنسي در اكثريت مردان تاثيري ندارد.
به گزارش دکتر سلام به نقل از ایسنا، در حالي كه اكثر مردان نگران مصرف اين دارو به دليل احتمال تاثير آن بر روي توان جنسي هستند، محققان با اعلام نتايج مطالعات اخير اطمينان دادند كه اين دارو در بيشتر مردان تاثيري در كاهش توان جنسي ندارد.
اين پژوهش كه توسط محققان گروه سوات وست آنكولوژي صورت گرفته، نشان مي‌دهد: اگرچه داروي فوق ممكن است فعاليت جنسي را كاهش دهد، اما اين تاثير با گذشت زمان تحليل مي‌رود و فرد دوباره فعاليت جنسي خود را كسب مي‌كند.

در اين پژوهش، محققان بيش از 17 هزار مرد 55 ساله و مسن تر را به مدت 7 سال تحت آزمايش و بررسي قرار دادند.
نتايج اين بررسي‌ها نشان داد كه اگرچه در ابتداي مصرف اين دارو كاهش فعاليت جنسي در مصرف كنندگان بروز مي‌كند اما اين كاهش در طي 7 سال و با گذشت زمان جبران شده و فرد دوباره به حالت طبيعي باز مي‌گردد.

نتايج اين بررسي‌ها در چاپ ژولاي مجله انستيتو ملي سرطان در آمريكا منتشر شده است.