نام لاتین ستون فقرات Spine است. ستون فقرات انسان، از 30 مهره تشکیل شده است. در این بخش از سایت hiDoctor.ir عکس ها و تصاویر با کیفیت از ستون فقرات (ستون مهره ها) تهیه و گردآوری کرده ایم که برای دانشجویانی که در رشته های پزشکی، پرستاری، مامائی، تربیت بدنی و … در حال تحصیل هستند بسیار پرکاربرد خواهد بود. در اینجا 32 تصویر از ستون فقرات انسان را می توانید مشاهده و دانلود کنید.

ستون فقرات را از نظر آناتومی به چهار بخش تقسیم می کنیم:

بخش اول (مهره های گردنی): هشت مهره گردن (از C1 تا C7). بخش دوم (مهره های سینه ای): ،‌دوازده مهره‌ سینه‌ای یا بخش بالایی پشتی (T1 تا T12) بخش سوم (مهره های کمری): پنج مهره کمری (از L1 تا L5) بخش چهارم: خاجی و دنبالچه ای 

 

spine-sotoone-fagharate-ensan-photos (1)

spine-sotoone-fagharate-ensan-photos (2)

spine-sotoone-fagharate-ensan-photos (2)

spine-sotoone-fagharate-ensan-photos (3)

spine-sotoone-fagharate-ensan-photos (3)

spine-sotoone-fagharate-ensan-photos (4)

spine-sotoone-fagharate-ensan-photos (4)

spine-sotoone-fagharate-ensan-photos (5)

spine-sotoone-fagharate-ensan-photos (5)

spine-sotoone-fagharate-ensan-photos (6)

spine-sotoone-fagharate-ensan-photos (7)

spine-sotoone-fagharate-ensan-photos (10)

spine-sotoone-fagharate-ensan-photos (11)

spine-sotoone-fagharate-ensan-photos (12)

spine-sotoone-fagharate-ensan-photos (13)

spine-sotoone-fagharate-ensan-photos (14)

spine-sotoone-fagharate-ensan-photos (15)

spine-sotoone-fagharate-ensan-photos (16)

spine-sotoone-fagharate-ensan-photos (17)

spine-sotoone-fagharate-ensan-photos (18)

spine-sotoone-fagharate-ensan-photos (19)

spine-sotoone-fagharate-ensan-photos (20)

spine-sotoone-fagharate-ensan-photos (21)

spine-sotoone-fagharate-ensan-photos (22)

spine-sotoone-fagharate-ensan-photos (23)

spine-sotoone-fagharate-ensan-photos (24)

spine-sotoone-fagharate-ensan-photos (25)

spine-sotoone-fagharate-ensan-photos (26)

spine-sotoone-fagharate-ensan-photos (27)

spine-sotoone-fagharate-ensan-photos (28)

spine-sotoone-fagharate-ensan-photos (29)