METHOD

پژوهشگران  با موفقیت دو شیوه  جدید را برای تشخیص و کنترل  دیابت برای انواع استاندارد دیابت و دیابت بارداری بوجود آوردند. این تست ها می توانندد یابت را تشخیص داده  و  در مراحل اولیه  به شکل ساده و راحت  و با فیمتی کم معالجه کنند .

پرفسور Sridevi Devarajمدیر شیمی بالینی بیمارستان کودکان تگزاس واستاد  کالج پزشکی بیلور می گوید: درحال حاضر دیابت بارداری تا سه ماهه ی سوم بارداری قابل شناسایی نیست، آزمایش استاندارد دیابت بارداری اندازه گیری  مقدار هموگلوبین  A1Cاست. از آنجائیکه این آزمایش متوسط مقدار قندخون  بیمار در یک دوره ی 3 ماهه را نشان  می دهد ابزار تشخیصی مناسبی نیست. این آزمایش قادربه تعیین مقدار قند خون روزانه ی بیمار نیست و به همین دلیل پیگیری مقدار قند خون در دوران بارداری به یک چالش تبدیل شده است.

محققان مقدار پروتئین ها را در نمونه های خونی 124 زن باردار اندازه گیری نمودند، آنها دریافتند که مقدار پروتئین  1,5-Anhydroglucitol(1,5-AG)بطور چشمگیری در زنانی که  به دیابت بارداری مبتلا شده اند، نسبت به زنان بارداری که به این بیماری مبتلا نشدند، متفاوت است.

 دانشمندان توانستند غلظت  خاصی از این ماده را به عنوان  آستانه ای قابل اعتماد برای پیش بینی ابتلا به دیابت تعیین کنند. مزیت  استفاده از 1,5-AGبه عنوان بیومارکر دیابت بارداری، نیمه عمر دو هفته ای آن است در حالیکه این زمان برای هموگلوبین A1Cسه ماه می باشد.

 دانشمندان معتقدند هنوز به انجام آزمایشات بیشتری در تعداد بیشتری از افراد  نیاز دارند، با این حال اگرنتایج این تحقیقات تایید شود، روش جدید و موثرتری برای تشخیص و نظارت بر دیابت بارداری در اختیار پزشکان قرار می گیرد.

مطالعه ی دوم توسط پرفسور Delangheاز بخش شیمی بالینی، میکروبیولوژی وایمونولوژی دانشگاه Ghentو همکارانش انجام گردید، آنها می خواستند یک روش قابل اعتماد و غیر تهاجمی برای  تشخیص و نظارت بر دیابت بدون نیاز به نمونه ی خونی بیابند. دانشمندان نمونه هایی از ناخن 25 بیمار مبتلا به دیابت و 25 بیمار غیردیابتی تهیه کردند.

 سپس ناخن های تهیه شده را پودر کرده و با استفاده از طیف سنج به بررسی مقدار پروتئین هایی که با مولکولهای قند اتصال دارند، پرداختند. طیف سنجی روش ارزان قیمت و قابل دسترسی است. فرآیند  اتصال مولکولهای قند به پروتئین  به  glycationمعروف است. نگهداری این نمونه ها در دمای محیط در آزمایشگاه بمدت یک ماه، بروی نتایج طیف سنجی تأثیری ندارد.

محققان دریافتند تفاوت قابل توجهی درطیف سنجی پروتئین های ناخن افراد مبتلا به دیابت و گروه کنترل وجود دارد. یافته های این تحقیق قابلیت  تبدیل  به یک روش تشخیصی غیرتهاجمی و ارزان را برای دیابت دارد. محققان اطلاعات بدست آمده از این دو تحقیق رادر نشست سالیانه ی AACCو نمایشگاه  آزمایشگاههای  بالینی در آتلانتا ارائه  کرده و درمجله ی  Medical Xpressمنتشر نمودند.

منبع : diabetestma.org