images.jpg26623
مراقب باشید میان فرزندانتان تبعیض قرار ندهید چون با این کار شخصیت آنان را تخریب می کنید.

امیر خجسته کاشانی روان‌شناس و مدرس دانشگاه  اظهار داشت: طبق مشاهدات انجام شده اغلب خانواده‌ها بین فرزندان خود از ابعاد مختلفی همچون بعد عاطفی و اقتصادی تفاوت‌هایی را قایل می شوند.
وی تصریح کرد: تبعیض بین فرزندان، طبق نظریه‌های روان‌شناسی مورد بررسی قرار گرفته و برخی از روان‌شناسان معتقدند که ترتیب تولد در گردش والدین بر فرزندان خود تاثیر گذار است.
کاشانی افزود: بعنوان مثال وقتی فرزند اول تنها فرزند خانواده است، توجه و محبت والدین به وی است اما باور فرزند دوم احساسات برخی از والدین بیشتر به سمت فرزند دوم معطوف می شود که در نتیجه آن ویژگی هایی همچون نگرانی، اضطراب و سخت کوشی شامل فرزندان می شود.
این روان شناس به والدین توصیه کرد: هر چنه که ترتیب تولد فرزندان بر ویژگی‌های روان شناختی افراد تاثیر گذار است اما والدین می توانند با مدیریت سالم این تفاوت‌ها را بحداقل برسانند زیرا تبعیض بین فرزندان اثرات روان‌شناختی از جمله تنفر به والدین ، کاهش اعتماد به نفس، حسادت بین فرزندان را در خانواده سبب می شود.
کاشانی خاطر نشان کرد: فرزندان دچار تبعیض والدین در اجتماع هم با اطرافیان خود با ویژگی  و صفات منفی برخورد می‌کنند. این افراد در جامعه حسود، انتقام حو و به دنبال کشف نقطه ضعف های اطرافیان برای ارتقا خود هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان