d52e0cb705c5c7b8f4756d0e2f8c2f48d0c2e068

این نوجوان که دچار نوعی بیماری نادر شده است ازفروردین امسال به جای اشک جسم بلورین از چشم هایش خارج می شود!

سارا سلیمانی دختر 14 ساله دهلرانی هر روز چهار تا پنج مرتبه با این مشکل مواجه می شود و از چشمش جسم شیشه ای بیرون می آید و با هربار خارج شدن شیشه از چشمش با درد شدید در کره چشم مواجه و ناچار است این درد را تحمل کند.
خانواده این دختر بشدت نگران بوده و بدنبال این هستند تا با مراجعه به متخصص چشم این پدیده را معالجه کنند.
در مراجعاتی که این دختر به چشم پزشک داشته عنوان کرده اند که این پدیده از نظر علمی غیر قابل توجیه است.
سارا سلیمانی در این باره  می گوید: از فروردین ماه سال جاری دچار این عارضه شده و همچنان ادامه دارد.
وی افزود: هنگام نگاه کردن به آیینه در اثر برخورد توپ با آن و شکسته شدن در چشم چپم بعد از سه روز دچار این عارضه شدم.
وی با اشاره به این که بعد از برخورد شیشه به چشمش تا یک ساعت قدرت بینایی خود را از دست داده است، تاکید کرد: روزانه چهار تا شش قطعه شیشه از چشمش خارج می شود و بعد از خروج هر شیشه شقیقه چشمش دچار درد شدید می شود.
وی یادآور شد: این شیشه ها از قسمت پایین چشمش که دچار ورم می شود، خارج و با خروج شیشه های بزرگ حتی از چشمش خون نیز جاری می شود.
پدر سارا سلیمانی می گوید: بعد از سه روز با دیدن این صحنه بسیار تعجب کرده و به پزشک عمومی بخش زرین آباد مراجعه کردیم که پزشک عنوان کرد باید به متخصص چشم مراجعه کنید.
بهزاد سلیمانی اضافه کرد: چهار ماه است که دخترم با این عارضه مواجه شده و چشم پزشکان نیز از معالجه آن عاجز هستند و برای مداوا باید به مرکز مراجعه کنیم.
وی با بیان این که این شیشه ها در اسید نیز حل نمی شوند، افزود: چشم پزشکان اظهار نظر خاصی نکرده اند ولی آنرا شیشه خارجی عنوان می کنند.
شهرستان دهلران در 228 کیلومتری جنوب ایلام قرار دارد.

ایرنا