images.jpg96.
اگر مشکل سنگ کلیه دارید بهتر است برای خارج کردن سنگ این روش جدید و مفید را امتحان کنید.

دکتر فاطمه حیدری جراح و فوق تخصص کلیه  گفت: روش Pcnl  یکی از جدیدترین روشهای عمل جراحی سنگ کلیه می‌باشد و معمولا برای سنگ‌هایی که ابعاد آنها بالاتر از 2 سانتی متر می‌باشد و اعمال سنگ شکن از راه دور برای آن فرد موثر نمی‌باشد، استفاده می‌گردد.
برای سنگ‌های کوچک به ابعاد 1 الی 2 سانتی متر، روش سنگ شکن از راه پوست را انجام می‌هیم اما اگر سنگ شکن از راه پوست برای سنگ‌هایی که مقاوم هستند، موثر نباشد، این سنگها را نیز با روش Pcnl  خارج می‌کنند.  اما سنگهایی زیر 1 سانتی متر نیازی به این روش ندارند زیرا با اشعه‌ی x این سنگ‌ها قابل مشاهده نمی باشند.
دکترحیدری در ادامه گفت: روش کار در Pcnl   بدین طریق است که ابتدا بیمار تحت بیهوشی کامل قرار می‌گیرد و بعد یک لوله به داخل حالب آن فرد قرار می‌دهیم و پس از آن اشعه‌یX را ازطریق آن لوله به فرد تزریق می کنیم و سیستم داخلی را بدین طریق مشاهده می‌کنیم و در زیر همان اشعه‌ی X یک سوزن ار راه دور می‌زنیم و سنگ را مورد هدف می‌گیریم و از مسیر مناسب وارد کلیه می‌شویم.
در این کار ما به اندازه حدود 1 سانتی متر را در بدن فرد باز می‌کنیم و با یک وسیله‌ای بنام متروسکوپ وارد کلیه می شویم و سنگ را مشاهده می‌کنیم و بطور معمول سنگ‌های بسیار بزرگ در حدود 5 الی 6 سانتی متر و یا حتی 10 سانتی متر را نیز با این روش در داخل بدن می‌شکنیم و سپس با پنس خارج می‌کنیم.
وی گفت: حسن این روش برای بیمار این است که دیگر نیازی به آن برشی که در گذشته حدود 30 الی 40 سانتی متر در پهلو انجام می‌شد و پهلو شکافته می‌گردید و عضلات بریده می شد و سپس از آن به کلیه دسترسی پیدا می‌کردیم و در نهایت کلیه را باز می‌کردیم تا به سنگ دست پیدا کنیم، وجود ندارد و این سیر میانبر شده و ما مستقیما از طریق تعمیق مسیر 1 سانتی متری می‌توانیم سنگهای5 الی 6 سانتی متری را داخل بدن می‌شکنیموبا پنس خارج می‌کنیم.
دکتر حیدری در پایان گفت: این بهترین روش برای خروج سنگ‌های بزرگ است و بیمار در همان روز اول بعد از جراحی، قابل ترخیص می‌باشد و هیچ گونه درد و خونریزی خاصی نیز ندارد و بیمار برای پیگیری بعد از عمل نیز باید 2 هفته بعد مراجعه کند.