Social-Phobia-and-Anxiety
این موارد منجر به ابتلا به ترس اجتماعی می شوند و فاصله گرفتن از آن ها این امر را تشدید میی کند.

ربابه غفار تبریزی  با اشاره به اینکه برخی از کودکان از ابتدا خجالتی هستند، اظهار کرد: هراس اجتماعی تقریبا از دوران بلوغ آغاز می‌شود و در صورت عدم درمان، تا پایان عمر با فرد همراه است.

وی با تاکید بر این نکته  که اجتناب از هراسها سبب تشدید  این بیماری می‌شود، گفت: در صورت عدم درمان، ترسهای اجتماعی مانع بسیاری از پیشرفتهای شغلی و تحصیلی در زندگی فرد می‌شود.

وی در پایان یاد آور شد: علاوه بر دارو درمانی، قرار گرفتن در موقعیت‌های اضطراب آور، بهترین روش برای کاهش هراسهای اجتماعی است.