Oral-Diseases-Gingivitis

این نکات مهم دندانپزشکی را برای حفظ سلامت هان و دندان دانش آموزان باید در نظر بگیرید.

دکتر سعید عسگری روز چهارشنبه در نشست کشوری برنامه ارتقای سلامت دهان و دندان دانش آموزان ابتدایی در تبریز ، افزود : هر دو این بیماری ها ارتباط مستقیم با سبک زندگی افراد دارد و قابل پیشگیری است.
وی ادامه داد : طبق آخرین بررسی های بعمل آمده بطور متوسط هر کودک پنج تا شش ساله ایرانی دارای پنج دندان شیری پوسیده و از سن شش تا 12 سالگی نیز میزان پوسیدگی دندان های دایمی روندی افزایشی دارد.
دکتر عسگری گفت : بهترین زمان جهت کنترل بیماری های دهان و دندان سنین کودکی است و بر همین اساس در راستای طرح تحول سلامت توافق نامه ای بین دو وزارت بهداشت و آموزش و پرورش جهت ارتقای سلامت دهان و دندان دانش آموزان ابتدایی منعقد و از اردیبهشت ماه سالجاری اجرایی شده است.
وی اظهارکرد : هدف کلی این تفاهم نامه بهبود شاخص DMFT که مهم ترین شاخص پوسیدگی دندان می باشد، در بین دانش آموزان ابتدایی کشور است.
دبیر شورای سلامت دهان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله اهداف اختصاصی این طرح را افزایش درصد دانش آموزان 12 ساله بدون پوسیدگی دندان از 35 درصد به 41 درصد و کاهش میزان DMFT دانش آموزان 12 ساله از 2.09 درصد به یک درصد طی شش سال، افزایش سطح آگاهی دانش آموزان و والدین در زمینه سلامت دهان و دندان و تکمیل شناسنامه الکترونیک دانش آموزی عنوان کرد.
نشست کشوری برنامه ارتقای سلامت دهان و دندان دانش آموزان ابتدایی 21 و 22 مرداد ماه جاری در سالن کنفرانس هتل شهریار تبریز در حال برگزاری است.