Music-may-help-prevent-seizures-in-people-with-epilepsy

گوش دادن به صدای موسیقی می تواند در پیشگیری از ابتلای شما به بیماری صرع مفید باشد.

محققان دانشگاه ایالتی اوهایو در آمریکا متوجه شدند که مغز افراد مبتلا به صرع به موسیقی واکنش متفاوتی نسبت به مغز افراد فاقد این بیماری نشان می دهد.
این یافته می تواند به ابداع روش های جدیدی برای پیشگیری و یا مداخله در صرع منجر شود.
دکتر چارلن چاریتون استاد یار دانشگاه ایالتی اوهایو در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که از کشف این موضوع متحیر شده است.
وی افزود: ما فرض کردیم که موسیقی در مغز بطرز متفاوتی نسبت به سکوت پردازش می شود اما نمی دانستیم که پردازش موسیقی در مغز افراد مبتلا به صرع نسبت به سایر افراد نیز متفاوت است.
محققان این مطالعه را به این دلیل آغاز کردند که بخشی از مغز که مسئول پردازش موسیقی است درست در همان قسمتی از مغز قرار دارد که با حدود 80 درصد از موارد صرع ارتباط دارد.
محققان در این مطالعه پردازش موسیقی را در مغز 21 فرد مبتلا به صرع و چند فرد سالم بررسی کردند.
محققان متوجه شدند که سطح فعالیت مغزی تمامی شرکت کننده در هنگام گوش دادن به موسیقی به اندازه قابل توجهی افزایش یافت ؛با این وجود امواج مغزی افراد مبتلا به صرع با موسیقی هماهنگ تر از افراد سالم بود.
با وجود اینکه محققان می گویند موسیقی نمی تواند جایگزین هر درمانی برای صرع شود اما یافته های این مطالعه نشان می دهد که موسیقی می تواند به عنوان یک درمان اضافی به پیشگیری از حملات صرع و یا مداخله در جریان یک حمله صرع کمک کند.
این مطالعه در نشست سالانه انجمن روانشناسی آمریکا ارائه شد.

هلث،