1381453637363102760

در این روش خاطرات مربوط به مواد مخدر فرد معتاد را از دیگر خاطرات جدا و پاکسازی می شوند!

تیمی از دانشمندان در آمریکا شیوه جدیدی را برای دور نگه‌داشتن معتادین از مواد مخدر مخرب ارائه داده‌اند. در این روش محققان خاطرات مرتبط با دارو را از ذهن معتاد پاک می‌کنند.

دانشمندان موسسه تحقیقاتی اسکریپس آمریکا در سال 2013 دریافتند، با مهارکردن پروتئینی موسوم به actin می‌توانند خاطرات مرتبط با استفاده از مواد مخدر را از ذهن معتادین پاک کرده و خاطرات بلندمدت دیگر مانند ترس یا پاداش غذایی را دست‌نخورده نگه دارند.

با این حال مشکلی که وجود داشت این بود که چون پروتئین actin برای عملکرد بدن حیاتی است، حتی یک دوز از دارویی که فعالیت آن را مهار کند، می‌تواند برای شخص مرگبار باشد.

در پژوهش جدید، همان تیم تحقیقاتی رویکردی را شناسایی کرده که به طور گزینشی actin را در مغز حیوانات هدف قرار می‌دهد و خطری برای مابقی بدن ایجاد نمی‌کند.

این شیوه شامل استفاده از یک موتور مولکولی موسوم به nonmuscle myosin II یا (NMII) است که از شکل‌گیری خاطرات پشتیبانی می‌کند. تیم علمی با استفاده از ترکیبی به نام blebbistatin که NMII را مهار می‌کند، توانست بر خاطرات بلندمدت مرتبط با ماده مخدر اثر بگذارد.

محققان همچنین دریافتند درمان حیوانات معتاد به مت‌آمفتامین با یک تزریق blebbistatin، خاطرات مرتبط با این ماده را مختل کرد و بازگشت معتادین به آن‌ها برای دست کم 30 روز مسدود شد.

این دارو دارای اثری استثنایی بر خاطرات مرتبط با ماده مخدر است و همچنین حیوانات را قادر ساخت خاطرات جدیدی را شکل دهند.

دانشمندان موسسه تحقیقاتی اسکریپس هم‌اکنون به دنبال تولید مهارکننده مولکولی کوچک NMII به عنوان ابزاری برای کاهش‌دادن نرخ بازگشت معتادین به این ماده مخدر هستند. جزئیات این دستاورد علمی در مجله Molecular Psychiatry ارائه شد.