photos.demandstudios.com_184_5_fotolia_2315774_XS

باید والدین با مشاهده پرخاشگری در فرزندشان بیشتر در پی ترک این رفتار در وی می باشند و از تشدید و تکرار آن جلوگیری کنند.

 جعفربای آسیب‌شناس اظهار کرد: هنگامی که کودک پرخاشگری می‌کند، می‌توانیم با به کاربردن واژه‌های آرام‌بخش او را در شناخت احساساتش یاری کنیم به‌عنوان مثال به او بگوییم به نظرمی‌رسد تو خسته‌ای، یا فکر می‌کنم ناراحتی یا چه چیزی تو را کلافه کرده و کم‌کم کودک هم به احساسات خود شناخت پیدا می‌کند و هم کاربرد واژه‌ها را یاد می‌گیرد و می‌تواند حس خود را به درستی در قالب کلمات بر زبان بیاورد.

وی افزود: در همین راستا برای پرخاشگری در کودکان اولین گام این است که نوع پرخاشگری آنها و علت آن را براساس توضیحاتی که ارائه شد، شناسایی و پرخاشگری را به صورت موردی برطرف کنیم.

این آسیب‌شناس تصریح کرد: از عوامل پرخاشگری می‌تواند وراثت و احساس ناکامی، عامل اجتماعی، عامل فرهنگی، حسادت، خستگی گرسنگی و محیط را نام برد.

وی در پایان با اشاره به شیوه‌های نامناسب فرزند پروری والدین گفت: برخی شیوه‌های فرزندپروری و استفاده نامناسب از تنبیه و تشویق موجب خشم و پرخاشگری در فرزندان می‌شوند

تسنیم