WhatWeDo-BenevolentFund

انجام امور خیریه و کارخیر نیاز نیست حتما از لحاظ مالی و پولی باشد همین که خیر خواه و خیراندیش باشید کافیست!

 

شاید هر کاری که در جهت کمک به دیگران بوده و بتواند یک وضع مفید به وجود بیاورد در حیطه تعریف کار خیر قرار می‌گیرد. من همیشه وقتی با خودم تنها هستم به این فکر می‌کنم که دامنه کار خیر، خیلی وسیع است.

گاهی یک اقدام کوچک که باعث آرامش و آسایش دیگری باشد و در مادیات و معنویات خلاصه شود می‌تواند در این تعریف بگنجد. گاهی یک کمک مادی یا یک مشاوره ساده، یک راهنمایی کوچک، باری را از روی دوش کسی برداشتن و به او همفکری‌ دادن می‌تواند دقیقا همان اقدامی باشد که لفظ خیر به آن اطلاق می‌شود.

حتی از نظر من کار خیر تنها در ارتباط با دیگری شکل نمی‌گیرد. انسان در رابطه با خودش و زندگی شخصی خودش می‌تواند کارهایی را انجام دهد که نفع آن به دیگری هم برسد.

این‌که برای کسی مزاحمت ایجاد نکنیم، بار مشکلاتمان را نه بر گردن دیگری و نه روی دوش دیگری بیندازیم می‌تواند عملی باشد که هم برای خودمان و هم برای دیگران خیرخواهانه باشد.

مفهوم کار خیر از گذشته تا امروز یک‌جور بوده و اگر تفاوتی هست در ظاهر یک عمل خیرخواهانه بوده است. من در گذشته افرادی را به یاد دارم که بدون هیچ چشمداشتی و حتی بدون ذره‌ای تردید کمک‌های مالی زیادی را به افراد محروم جامعه روا می‌داشتند و اعتمادها براساس آنچه که امروز می‌بینیم، نبود.

امروز اگرچه کار خیر همچنان با همان تعریف‌ها پابرجاست اما آن چیزی که تغییر کرده نوع کمک‌ها و اعتمادهایی است که بین مردم از بین رفته و یک عمل خیرخواهانه را سخت‌تر می‌کند.

علاوه بر این‌که در گذشته به دلیل ارتباط بیشتر خانواده‌ها و افرادی که در یک محل ساکن بودند، آگاهی از مشکلات و گرفتاری‌ها بیشتر بوده و همین سبب می‌شد تا خیلی زود فردی که نیاز به کمک دارد تحت حمایت اطرافیانش قرار گیرد اما باز امروز به دلیل تغییر شکل جوامع چنین اتفاقی دیرتر رخ می‌دهد و نیاز افراد نیازمند از طریق دیگر برطرف می‌شود.

بنابراین تغییر در ظاهر یک چیز باعث نمی‌شود که معنا و مفهوم آن کلمه در گذر روزها تغییر پیدا کند یا از بین برود. کار خیر همان تعریف‌های گذشته را دارد و در دل هر انسان نوعدوستی در جامعه همچنان برقرار است اما همیشه در ذهنم چنین بوده که مهم‌تر از تعریف خیر، خیراندیشی است. به همان نسبت که کار خیر موضوعی پیچیده نیست، خیراندیشی هم همین وضع را دارد. خیراندیش که باشیم، برای انجام کار خیر بهانه‌ گیر می‌آوریم.‌

همان اقدامات کوچکی که از نظر خیلی ممکن است پیش‌پاافتاده باشد را انجام می‌دهیم و از قضا، خیلی هم موثر است. این را بارها تجربه کرده‌ام. پس کافی است خیراندیش باشیم. خیراندیش بودن، پیچیده نیست.

ایرج راد بازیگر