55cc97c18e43a

این خانم که به جویدن آدامس علاقه بسیار زیادی داشت هم اکنون ناچار است زیر تیغ جراحی برای تعویض مفاصل فکش برود!

یک زن انگلیسی می‌گوید هر روز تا 7 ساعت آدامس می‌جویده و حالا ناچار است مفاصل فکش را عوض کند.

کلیر امبلتون از لیورپول فقط 38 سال دارد، ولی آن قدر آدامس خورده که مفاصل فکش ساییده شده‌اند و حالا نیازمند جراحی است تا صفحه‌های فلزی به جای مفاصل فک او کار گذاشته شوند.

او می‌گوید، 5 سال بعد از آدامس خوردن زیاد، فکش کم کم از جا در رفت و حالا هم کار به جایی رسیده که نمی‌تواند دهانش را بیش از یک سانتی متر باز کند.

اکنون جراح باید پایین صورت او را شکاف دهد تا مفصل‌های مصنوعی در فک او جاسازی کند و این احتمال وجود دارد که جای زخم روی صورتش باقی بماند: «وقتی دکتر به من گفت، آدامس جویدن، زیادی از فکم کار کشیده و مفاصل آن ساییده شده، شوکه شدم. همیشه فکر می‌کردم آدامس جویدن برای سلامت مشکلی درست نمی‌کند و بعد از خوردن و نوشیدن، آدامس می‌جویدم؛ فقط مطمئن می‌شدم آدامسش بدون قند باشد. هیچ وقت تصور نمی‌کردم عادتی که به خیالم سالم و بی ضرر بود، این قدر آسیب بزند.»