تحقيقات نشان مي دهد مصرف ويتامين زياد براي سلامت افراد مضر است.

دكتر موسوي متخصص تغذيه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود: تحقيقات نشان داده است افرادي كه بيش از حد مولتي ويتامين مصرف مي كنند در معرض خطر سرطان قرار مي گيرند.
وي گفت: افزايش دريافت مولتي ويتامين ها با وقوع سرطان هاي بدخيم مرتبط است تحقيقات نشان داده است اين مصرف بي مورد 30 درصد احتمال سرطان پروستات را افزايش مي دهد.
اين متخصص تصريح كرد: بنابر تحقيقاتي كه در نشريه موسسه ملي سرطان آمريكا چاپ شده است مرداني كه ميزان بيشتري مولتي ويتامين مصرف مي كنند تا يك سوم بيشتر در معرض خطر سرطان هاي شديد قرار دارند.