prob-solver-article
کودکانی که تمایل به بازی کردن با برخی اسباب بازی ها را ندارند و از آنان می ترسند نیاز به کمک والدین و توجه آنان در این زمینه دارند!

با وجود پیشرفت شگرف در صنعت اسباب بازی اما هنوز کودکانی هستند که از بازی کردن با آنها می‌ترسند.
جعفر بای آسیب شناس  اظهار کرد: بعضی از کودکان از بازی با وسایلی که پیچیده است می‌ترسند که همین امر موجب وابسته شدن آنها به والدین خود حین بازی کردن می‌شود که در مواردی حتی آنان از بازی کامپیوتری که برای خیلی از بچه‌ها شیرین و جذاب است بیم دارند.

وی افزود: والدین باید توجه کنند مانع بازی کودکان نشوند و بگذارند که کودک هر طور که می‌خواهد بازی کند حتی اگر در محیط آپارتمان نشینی قرار دارند باز هم کودک خود را برای بازی کردن آزاد بگذارند.

این آسیب شناس در پایان گفت: والدین باید بدانند که در رفع ترس کودک عجله کنند تعجیل و شتاب زدگی آنها در کاهش ترس کودک می‌تواند به جای درمان، اضطراب و ترس او را افزایش دهد و این ترس معمولا به تدریج از بین می‌رود بنابراین لازم است والدین با خونسردی و آرامش اقدام به کاهش این ترس کنند.