9d2b7f60bfac5200550303fde5ad486f

اگر مایلید حس استقلال طلبی و اعتماد به نفس را در فرزندتان بالا ببرید بهتر است از این روش ها کمک بگیرید.


فرزند پنج ساله‌ای دارم که حدود 6 ماه است به مهدکودک می‌رود، احساس می‌کنم اصلاً اعتماد به نفس ندارد و نمی‌تواند با کودکان دیگر در مهدکودک یا حتی همسن و سال‌هایش در فامیل ارتباط برقرار کند، برای انجام تمام کارهایش نیز کاملاً به من و پدرش وابسته است. برای اینکه اعتماد به نفس را در فرزندم بالا ببرم چه کارهایی باید انجام دهم؟
نخستین قدمی که برای بالا بردن اعتماد به نفس در فرزندتان باید بردارید این است که قوانین زورگویانه در خانه نداشته باشید زیرا این قوانین دیکتاتورمآبانه سبب می‌شود که حس استقلال و خودباوری را از کودکتان بگیرید، در عوض می‌توانید با روش‌های معقول به او نظم و ترتیب را با آرامش آموزش دهید.
فرزند خود را قضاوت نکنید، به او برچسب نزنید، سعی کنید از رفتارهای مثبتش تعریف و تمجید کنید، فرزندتان را به هیچ وجه تنبیه بدنی نکنید، زیرا موجب احساس شکست در او خواهید شد.
می توانید مشکلاتتان را در محیط خانه با کودکتان مطرح کنید و از او هم در حل مسائل نظرخواهی کنید؛ این گونه در فرزند شما حس خودباوری بالا خواهد رفت. به او حتماً در کارهای خانه متناسب با سنش مسئولیت‌های کوچکی بسپارید. برای بالا بردن حس ارتباط در کودکتان با همسن و سال‌هایش به او بیاموزید که با آنها مشارکت داشته باشد، همچنین  کنترل عصبانیت را به او آموزش دهید و سعی کنید الگوی خوبی برای فرزندتان باشید، او همیشه شما را الگوی اول خود قرار خواهد داد.
دکتر اکبر محسنی
روانشناس