images.jpg8956
این عامل جدید در ناباروری که به تازگی و طبق آخرین تحقیقات دانشمندان کشف شده است می تواند یکی از مهمترین عوامل آزواسپرمی در مردان باشد.

دانشمندان دانشگاه پنسیلوانیا نوعی ژن عامل تعدادی از موارد ناباروری در مردان را کشف کرده‌اند.

محققان دریافتند جهش‌هایی در نوعی ژن موجود در کروموزوم X به نام TEX۱۱ مسؤول تعداد زیادی از ناباروری‌های مردان است.

دانشمندان با مطالعه ۲۷۵ مرد، سه جهش را در ژن TEX۱۱ یافتند که به نظر می‌رسید عامل ناباروری آن‌ها باشد و منجر به یک درصد موارد آزواسپرمی می‌شود.

آزواسپرمی، اختلالی است که در آن تعداد اسپرم‌های مرد در مایع منی صفر می‌شود. یک درصد مردان آزواسپرمی دارند که این اختلال علت ۲۰ درصد از ناباروری‌ها در مردان است.

مردان دارای این اختلال دارای میل و عملکرد جنسی طبیعی هستند و فقط مشکل باروری دارند.

نتایج این تحقیق دارای مضامین مهمی برای علم مشاوره ژنتیک ناباروری خواهد بود.

جزئیات این تحقیق در مجله EMBO Molecular Medicine ارائه شده است.