the-consequences-of-breaking-colic

برخی افراد عادت دارند مرتب قولنج شان را می شکنند و یا صدای شکستن انگشتانشان را مرتب می شنوند غافل از این که این عادات بسیار برای آنان مضرند

اگر تا به امروز برای شکستن قولنج و هنگام گرفتن عضلات پشت از فرد دیگری کمک می‌گرفتید، از این به بعد از انجام این کار نادرست و حتی خطرناک خودداری کنید.

علی فرزادی‌فر، فوق تخصص روماتولوژی  گفت: مفاصل بدن به وسیله یک بافت پوششی فرا گرفته شده است که به آن کپسول مفصلی گفته می‌شود و در داخل این کپسول‌ مایعی وجود دارد که با ایجاد حالت لغزندگی موجب حرکت آسان‌تر استخوان‌ها در کنار هم می‌شود.

وی با بیان اینکه مواد مغذی و گازهای گوناگونی در مایع داخل کپسول وجود دارند، تصریح کرد: حرکات مفصلی در طی فعالیت‌های معمول، موجب افزایش حجم مفصل و کاهش فشار مایع مفصلی می‌شود و کاهش فشار موجب یک حالت مکش در داخل مفصل شده و گازهای محلول در مایع به صورت حباب درمی‌آیند.

فرزادی‌فر ادامه داد: ایجاد این حباب‌ها موجب تحریک گیرنده‌های عصبی داخل مفصل می‌شود و به این ترتیب مغز از پیدایش یک حالت غیرطبیعی در مفصل اطلاع پیدا می‌کند که این حالت غیرطبیعی همان ایجاد قولنج است.

وی با بیان اینکه شکستن قولنج به هیچ عنوان از نظر علم ارتوپدی درست نیست، یادآور شد: برخی از افراد شکستن قولنج را یک تفریح می‌دانند و اگر این کار را انجام ندهند انگار کاری ضروری و مهم را انجام نداده‌اند که این تصور کاملاً اشتباه است.

فرزادی‌‌فر تأکید کرد: اگر تا به امروز برای شکستن قولنج و هنگام گرفتن عضلات پشت از فرد دیگری کمک می‌گرفتید، از این به بعد از انجام این کار نادرست و حتی خطرناک خودداری کنید.

وی گفت: یکی از کارهای کاملاً اشتباه و خطرناک این است که از فرد دیگری خواسته شود که روی ستون فقرات راه برود که به طور جد باید از انجام این کار خطرناک پرهیز کرد.

فرزادی‌فر خاطرنشان کرد: از طرفی دیگر  عادت شکستن انگشتان دست نیز یک تیک و مشکل عصبی است که تکرار و تداوم آن موجب متورم شدن کناره بند انگشتان و تغییر شکل آنها می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان