index.jpg526

از این پشه ها نترسید و بدانید بی خطر و غیر بیمار ی زا هستند.

دکتر خسرو صادق نیت روز یکشنبه داشت: برغم اینکه تاکنون بیماری خاصی به پشه های سفید نسبت داده نشده است بازهم ما در حال بررسی آنها هستیم.
وی افزود: پشه های سفید ممکن است با داخل شدن به راه های تنفس فوقانی باعث ایجاد تحریک سیستم تنفسی شود که می تواند برای افراد آزار دهنده باشد.
دکتر صادق نیت تصریح کرد: شهروندانی که از مناطق با تراکم بالای سفید بالک ها عبور می کنند برای جلوگیری از ورود آنها به راه های تنفس فوقانی از ماسک های پارچه ای استفاده کنند.
رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی گفت: ورود این پشه ها به چشم نیز مانند ورود گرد و خاک به چشم است که باید به صورت بهداشتی از چشم خارج شوند.
دکتر صادق نیت افزود: مکاتباتی از سوی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت درراستای همکاری با شهرداری برای مقابله با پشه های سفید صورت گرفته است.
مگس سفید (Whitefly)، سفیدبالک یا عسلک گلخانه ای حشره ای در خانواده سفیدبالکان است که اواخر بهار سال گذشته در آسمان پایتخت دیده شدند.
اندازه سفیدبالک ها کوچک و سطح بدن و بال های آنها به وسیله پودر سفید رنگی پوشیده شده که در ظاهر شباهت بسیاری به پروانه ها اما در مقیاسی بسیار کوچکتر از آنها هستند.

ایرنا