anxiety-and-depression1

استرس و افسردگی دوعضو جدای ناپذیر از هم هستند و همیشه مرتبط با همند و هرکدام پیش زمینه ابتلا به دیگریست!

یک روانپزشک گفت: «بروز اضطراب در یک فرد می‌تواند باعث بروز علایم افسردگی، وسواس، مشکلات جسمی، سایر اختلالات روانی از جمله تشدید حملات پانیک یا هراس و… شود.»

دکتر علی باغبانیان اظهار داشت: «در بین بیماری‌های روانپزشکی بیشترین ارتباط بین اضطراب و افسردگی است. در گذشته اعتقاد بر این بود عامل موثر در بروز اضطراب و همچنین تشخیص، درمان و پیش‌آگهی علایم کاملا متفاوت است ولی در حال حاضر تقریبا می‌توان گفت عمده بیمارانی که دچار اضطراب هستند، برخی علایم افسردگی را تجربه می‌کند. البته عکس این مساله نیز صدق می‌کند و فرد مبتلا به افسردگی دچار نشانه‌های اضطراب نیز می‌شود.»

به گفته این استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران هر چند اضطراب بیماری واحدی محسوب می‌شود ولی در یک فرد ممکن است علایم اضطراب و در فرد دیگر این علایم با نشانه‌های افسردگی تظاهر پیدا کند. به عبارت ساده‌تر یک ویروس مشخص را در نظر بگیرید که وارد بدن می‌شود. این ویروس ممکن است در فردی با علایم گوارشی اسهال و استفراغ همراه باشد ولی در فرد دیگر اختلالات تنفسی و تنگی نفس را نیز در پی داشته باشد، درحقیقت با آنکه عامل بیماری، ویروس واحدی است ولی در افراد مختلف، علایم متفاوتی را به دنبال دارد.»

وی همچنین گفت: «در حال حاضر بسیاری از روانپزشکان بر این باورند که اضطراب و افسردگی دو سر یک طیف هستند و داروهای نسل دوم ضدافسردگی موجود در بازار نقش موثری در درمان دارند.»

باغبانیان در نهایت تاکید کرد که یکی از علایم اضطراب، می‌تواند عصبانیت باشد و اغلب فردی که دچار استرس مزمن و عصبانیت هستند، علایم اضطراب در آنها تظاهر پیدا می‌کند. در مبتلایان به اضطراب علاوه بر دارودرمانی، باید سعی شود که سطح استرس کاهش یابد و با ایجاد تغییراتی مثبت در محیط زندگی فرد، نگرش و چگونگی مقابله او با استرس و همچنین افزایش و تقویت اعتمادبه‌نفس و در مواردی روان‌درمانی -حمایتی که بسیار می‌تواند موثر و کارآمد باشد، به بهبود وضعیت فرد پرداخت.