497173dbfb2b65299d119220b98822f9.jpg56

این آثار هنری زیبا توسط یک هنرمند با ظرافت و زیبایی خاصی خلق شده اند امیدواریم از دیدن ان ها لذت ببرید.

شاید در نگاه اول باور اینکه ، این آثار هنری روی دندان های انسان شکل گرفته اند سخت باشد. اما یک هنرمند خوش ذوق توانسته است این آثار هنری زیبا را روی سطح دندان انسان خلق کند. توجه این هنرمند به ریزه کاریها و جزئیات شگفت انگیز است.

F1.medium

tooth_carving_ad