گروهی از دانشمندان انگلیسی در بررسی های خود نشان داده اند که مصرف برخی از داروهای ضد دیابت می تواند خطر انسدادهای قلبی عروقی را افزایش دهد.
به گزارش دکتر سلام به نقل ازمهر، دانشمندان انگلیسی که نتایج بررسی های خود را در مجله “درمان دیابت” منتشر کرده اند، اظهار داشته اند که دو داروی “آوادیا” و “آکتوس” که سال گذشته برای بیماران دیابتی مبتلا به اضافه وزن تجویز می شد، پس از 26 ماه مصرف در یک پنجاهم بیماران باعث بروز انسدادهای قلبی عروقی شده است.

به نوشته روزنامه گاردین، به تازگی یک آژانس دولتی آمریکایی امنیت این دو دارو را تضمین کرده و کمیسیونی کارشناسی به منظور ادامه فروش داروی “آواندیا” تشکیل داده است.

بنابراین گزارش، آواندیا را یک شرکت انگلیسی و “آکتوس” را یک شرکت دارویی ژاپنی تولید کرده است.