woman-working-at-desk-using-pedal-device

 با استفاده از این روش ها می توانید اثرات منفی و مضر پشت میز نشینی را کم کنید و به ورزشتان همراه با کارتان نیز بپردازید.

محققان در مطالعه ای جدید، راه حلی ساده برای افزایش فعالیت فیزیکی در بین کارمندان کشف کرده اند. آنها براین باورند که با نصب دستگاهی دوچرخه مانند زیر میزهای کارمندان می توان این مشکلات را برطرف نمود.

مطالعه اخیر نشان می دهد کارمندانی که از این دستگاه استفاده کرده اند، از سلامت بیشتری برخوردار هستند.
مطالعات گذشته حاکی از آن است که رفتار پشت میزنشینی می تواند خطر بسیاری از مشکلات سلامتی شامل چاقی، دیابت، بیماری های قلبی– عروقی و سرطان را افزایش دهد. همچنین، مطالعات نشان می داد که این رفتار می تواند موجب مشکلات عصبی و افزایش نگرانی شود.

محققان پیشنهاد می کنند بزرگسالان حداقل ۲.۵ ساعت در هفته به ورزش بپردازند اما آمارها نشان می دهد کمتر از نیمی از مردم به این اندازه ورزش می کنند. افرادی که ورزش می کنند، عمر طولانی تری دارند و کمتر در معرض بیماری هایی مانند بیماری های قلبی، سکته، افسردگی، دیابت نوع ۲ و سرطان هستند.

مطالعه اخیر نشان می دهد، استفاده از این دستگاه دوچرخه مانند برای پا زدن هنگام کار، می تواند موجب لاغری، تمرکز بالاتر و کاهش روزهای بیماری شود. این مطالعه که به مدت ۱۶ هفته انجام شده است، نشان داد که اگر کارمندان در طول روز ۵۰ دقیقه با این دوچرخه پا بزنند، می توان تغییرات قابل ملاحظه ای در سلامت شان ایجاد کنند.

مهر