63996be35172c49f0e7a84a8a37ca32d8a673ca9

این عکس ها گویای همه چیز هستند و نشان می دهند چگونه یک کرم زنده در زیر پوست این افراد زندگی کرده است!

a953564f6f0c296b246ca9b715eb090eea71d65c

پس از آنکه لب بالایی دختر جوان به اندازه یک حبه انگور درشت متورم و دردناک شد ، وی را روانه بیمارستان کرد.
پزشکان پس از جراحی سرپایی موفق به خارج کردن “لارو “یک حشره از لب بالایی اش شدند.
به گفته پزشکان این اولین باری نیست که با چنین مواردی مواجه می شوند و علت آن ناشی از زخم های دهانی است . اگر فرد بیمار غذا یا میوه آلوده به انگل را مصرف کنند از طریق زخم وارد بدن میشوند .در برزیل نیز از قسمت بالایی لثه دختر بچه تعداد زیادی کرم خارج شد.

7c049d493814357a8d6a03d41b5e1bd4a635b972ddf4c8b18464b3e4f05fb800751e390ca9ff340c

صراط: dd121f437acef6b1abaed0da7b71344a6ffdb186