index.jpg956
برای پیشگیری از حمله آنفلوآنزا و تشدید این بیماری بهتر از دوران کودکی واکسن آنفلوآنزا تزریق شود!

این دستورالعمل جدید به تازگی در Morbidity and Mortality Weekly Report به چاپ رسیده است.

دکتر گروهخوف، از بخش آنفلوآنزای مرکز ملی برای واکسیناسیون و بیماری‌های تنفسی، مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها، معتقد است: «مطلوب آن است که، واکسیناسیون پیش از شروع و حمله آنفلوآنزا در جامعه انجام شود. مراقبین بهداشت باید انجام واکسیناسیون را تا ماه اکتبر توصیه کنند. ایمن‌سازی باید تا زمانی که ویروس‌های آنفلوآنزا در گردش هستند، ادامه یابد و توصیه شود.»

از چندین نوع واکسن آنفلوآنزای فصلی در دسترس، بعضی از آنها تنها برای گروه‌های سنی خاصی توصیه می‌شود و بعضی نیز بیشتر از انواع دیگر، برای افرادی با شرایط خاص پزشکی مناسب است. به هرحال، ACIP استفاده از هیچ فرمولاسیون خاصی را برای افرادی که می‌توانند بیش از یک نوع از واکسن‌های موجود را در بازار انتخاب کنند، پیشنهاد نمی‌کند.

گایدلاین‌های جدید، توصیه‌های سال 2014 این کمیته را در مورد استفاده از واکسن‌های فصلی آنفلوآنزا به روز کرده است. آنها توضیح می‌دهند که ترکیب‌های آنتی‌ژنیک و ویروس واکسن‌های آنفلوآنزای 2015 تا 2016، با تغییراتی در ویروس آنفلوآنزای A و B، در مقایسه با فصل 2014 تا 2015، همراه است. ویروس آنفلوآنزای A، همان H3N2 است.

اخیرا، واکسن‌های آنفلوآنزای تائید شده که در این فصل جدید در دسترس قرار می‌گیرند، عبارتند از:

1) آفلوریا (Afluria) که نوعی واکسن غیرفعال بوده و تولید شرکت bioCSL Inc، برای تزریق داخل عضلانی، با استفاده از انژکتور بدون نیاز به سوزن به نام Stratis،

2) فلوبلوک (Flublok)، واکسن نوترکیب آنفلوآنزا، 3 ظرفیتی، تولید Protein Sciences، که برای افراد 18 سال و بالاتر تجویز می‌شود،

3) فلوزون (Fluzone)، واکسن چهار ظرفیتی اینترادرمال، تولید Sanofi Pasteur Inc، که امسال، جایگزین واکسن 3 ظرفیتی اینترادرمال قبلی شده است. گایدلاین‌های جدید، همچنین حاوی الگوریتم به‌روز شده‌ای برای تعیین تعداد دوزهای مورد نیاز از واکسن برای کودکان 6 ماه تا 8 سال است.

دستورالعمل‌های منتشر شده، شواهد موجود را در زمینه استفاده از واکسن آنفلوآنزای زنده ضعیف شده و واکسن آنفلوآنزای غیرفعال در کودکان خلاصه کرده است. براساس این شواهد، کمیته مشورتی مذکور توصیه‌‌های ترجیحی سال گذشته را برای استفاده از واکسن آنفلوآنزای زنده ضعیف شده در کودکان سالم 2 تا 8 سال، تغییری نداده است.

دیگر توصیه‌ها شامل موارد زیر خواهد بود:

اگر فرمولاسیون مناسبی در دسترس است، نباید واکسیناسیون را تا آماده شدن نوع خاصی از واکسن به تعویق انداخت.

ترجیح خاصی در استفاده از واکسن آنفلوآنزای زنده ضعیف شده یا واکسن آنفلوآنزای غیرفعال برای افراد 2 تا 49 ساله‌ای که برای هر دو نوع فوق مناسب هستند، وجود ندارد. هرچند باید فرمولاسیون مناسب با سن مورد استفاده قرار گیرد.

واکسن آنفلوآنزای زنده ضعیف شده نباید در افراد زیر تجویز شود: افراد کمتر از 2 سال یا بیشتر از 49 سال، افراد با کنترااندیکاسیون‌های خاص، کودکان 2 تا 17 ساله‌ای که آسپیرین مصرف می‌کنند، افراد با واکنش‌های آلرژیک شدید به هر نوع واکسن آنفلوآنزا یا ترکیبات آن، زنان باردار، افراد با نقص ایمنی، افرادی که از افراد مبتلا به نقص ایمنی شدید مراقبت می‌کنند، افراد با سابقه آلرژی به تخم مرغ، کودکان 2 تا 4 ساله‌ای که در طول 12 ماه گذشته، مبتلا به آسم یا ویز بوده‌اند، یا افرادی که داروهای ضدویروسی آنفلوآنزا را در طول 48 ساعت گذشته دریافت کرده‌اند.