طبق تحقيقات جديد دولت آمريكا، تركيباتي كه براي مبارزه با افسردگي مورد استفاده قرار مي گيرد،پرمصرف ترين داروها در ايالات متحده آمريكا است.

به گزارش دکتر سلام به نقل از پايگاه خبري ريانووستي، اطلاعات مركز كنترل و پيشگيري از بيماري ها حاكي از آن است كه پزشكان داروهاي ضد افسردگي را بيشتر از تركيبات دارويي كه ضد فشار بالا، كلسترول سطح بالا و آسم هستند تجويز مي كنند.
بنابراين گزارش، در سال 2005 از 4/2 ميليارد نسخه 118 ميليون به داروهاي ضد افسردگي تعلق داشت است براي مقايسه به تركيبات دارويي كه در به حالت عادي برگشتن فشار شرياني كمك مي كند 113 ميليون نسخه پزشكي تعلق داشته است.
اين گزارش مي افزايد، مصرف داروهاي ضد افسردگي و ساير تركيبات دارويي (كه بر فرآيندهاي بيوشيميايي در مغز تاثير مي گذارند) در ايالات متحده آمريكا در ده سال اخير تقريبا سه برابر افزايش داشته است.