stock-vector-man-and-woman-profile-conceptual-vector-symbol-of-duality-of-human-nature-166461659
چگونه می توانیم فرزندمان را اجتماعی بار بیاوریم و درک آنان از خوب و بد را در جامعه بالاببریم.

امان الله قرائی مقدم  اظهار کرد: از آنجایی که ارزشها، هنجارها و نسبت‌های ملی حساس هستند، آزادی در حدی که ارزشها و هنجارهای اساسی جامعه را در نظر بگیرد مشکلی ندارد.
وی در خصوص بی بند وباری خانواده‌ها و تضاد آن با جامعه سنتی و مذهبی ایران خاطر نشان کرد: این مسئله باعث می‌شود نوجوانان در برزخ به سر برند و همچنین نتوانند تفاوت میان خوبی و بدی را تشخیص دهند.
قرائی مقدم با اشاره به دو ساختی بودن جامعه تصریح کرد: این مسئله به زنان و دختران آسیب‌های  جبران ناپذیری را وارد می‌کند؛ طلاق‌هایی که به علت عدم درک طرفین صورت می‌گیرد از جمله این آسیب‌ها است.
وی با بیان این مطلب که خانواده‌ تاثیر عمیقی در جامعه پذیری دارد، گفت: تاثیر خانواده در اجتماعی شدن فرزندان به عنوان گروه اولیه را نمی‌توان نادیده  گرفت اما آموزش و پرورش و رادیو و تلویزیون هم تاثیر بسزایی در این فرآیند دارند؛ از این رو اگر خانواده با جامعه در تضاد باشد، افراد چون مجاب نشده‌اند فرار را بر قرار ترجیح می‌دهند.
وی در پایان پیشنهاد کرد: بهتر است که آموزش و پرورش را به سمت معلم محوری پیش ببرند و همچنین خانواده‌ها بسیاری از اصول و هنجارهای جامعه را بطور کامل رعایت کنند چرا که فرزندان از والدین خود الگو می‌گیرند.