63

آیا شما هم نمی توانید در تصمیم گیری تان موفق شوید و در این امر ناتوان هستید علت این امر چیست!

بسیاری از افراد در سراسر جهان در مواجهه با شرایط مختلف از گرفتن تصمیم عاجز هستند. این پدیده برای فرد و اطرافیان او بسیار عذاب آور خواهد بود و دانشمندان نیز هنوز راه حلی برای رفع آن نیافته اند. حال تحقیقات جدیدی که در دانشگاه زوریخ صورت گرفته است می تواند از راز این مشکل پرده بردارد.

دانشمندان دانشگاه زوریخ در تحقیقات جدید خود به دنبال دلایل فیزیولوژیکی در وقوع این مشکل عدم توانایی تصمیم گیری در افراد گشته اند. در این تحقیقات مشخص شده است که عدم توانایی برقراری ارتباط بین بخش های خاصی از مغز انسان موجب ایجاد این مشکل می شود.

در این تحقیقات مشخص شده است که این نوع مشکل تنها در تصمیم گیری های انتخابی (برای نمونه انتخاب غذا از منوی رستوران) رخ می دهد و در تصمیم گیری های حسی برای افراد به این دشواری نخواهد بود.

پروفسور کریس راف به عنوان سرپرست و راهبر این تحقیقات درباره آن می گوید: «ما در تحقیقات خود دریافتیم که تصمیماتی که در آن ترجیح وجود دارد در صورتی که روند انتقال اطلاعات در مغز با تداخل روبرو شود، از پایداری کمتری برخوردار خواهند بود. همین امر نیز موجب شده بود تا نمونه های مورد آزمایش ما در این شرایط تصمیم گیری را برای خود دشوارتر بیابند. البته برای تصمیماتی که کاملا و صرفا حسی بودند، این مشکل به چشم نمی خورد.»

راف در ادامه می گوید: «هنگامی که ما می خواهیم درباره حقایق موضوعی تصمیم بگیریم، ارتباط بین دو بخش از مغز تنها وقتی حائز اهمیت خواهد بود که ما مجبور باشیم تصمیم بگیریم که از چیزی خوشمان می آید یا خیر.» به این ترتیب تحقیقات این دانشمندان علاوه بر اثبات این موضوع، نشان دادند که این امر هیچ تفاوتی در هیچ یک از دو جنس مذکر و مونث نداشته و صرفا به ساختار ارتباطی مغز مرتبط است.