images.jpg78456
اکثر دردهای گردنی ناشی از خوابیدن ناصحیح روی بالش است که در این مطلب در این مورد توصیه هایی برایتان داریم.

اگر اغلب روزها با درد گردن از خواب برمی‌خیزید، با انجام کارهایی می‌توانید دردتان را تسکین دهید. رعایت این توصیه‌ها به شما در انجام این کار کمک می‌کند:

– به پشت یا به پهلویتان بخوابید. این موقعیت‌ها کمترین فشار را بر روی گردنتان می‌آورد.

– کسانی که روی پشت می‌خوابند، باید بالشی گرد را انتخاب کنند که از قوس گردن حمایت کند و یک بالش صاف که زیر سرشان بگذارند. برای ساختن بالشی گرد می‌توانید یک حلقه محافظ گردن را رو به درون روبالشی یک بالش صاف‌تر و نرم‌تر وارد کنید، یا اینکه از بالش‌های مخصوصی استفاده کنید که دارای یک بخش حمایت گردن و یک لبه هستند برای قرار گرفتن سر هستند.

– استفاده از بالش پر را که اطراف گردنتان را می‌گیرد، را در نظر داشته باشید. البته بالش‌های پر در طول زمان فشرده و صاف می‌شوند، و باید حدود یک سال یک‌بار عوض شوند.

– از بالشی که از فوم‌های به‌اصطلاح حافظه‌دار (memory foam) درست‌شده‌اند، استفاده کنید، این بالش‌ها خودشان را اطراف سر و گردن شکل می‌دهند. سازندگان این بالش‌ها مدعی هستند که آن‌ها به قرارگیری درست ستون فقرات کمک می‌کنند.

–  از استفاده از بالش‌های خیلی بلند یا خیلی سفت خودداری کنید، چراکه باعث می‌شوند گردن در طول شب در حالت خمیده قرار گیرد و به درد و سفتی گردن در صبح می‌انجامد.

–  اگر روی پهلو می‌خوابید، با استفاده از یک بالشی استفاده کنید ک در زیر گردن بلندتر از زیر سر باشد تا قوس گردن حفظ شود.

همشهری آنلاین