125921
درمورد عفونت گوش و راهیابی آن به مغز چه میدانید و راههای درمانی و علت این بیماری چیست؟

اظهار کرد: در عمل جراحی ماستوییدکتومی، استخوان ماستوئید که قسمتی از گوش است، باز می‌شود و سپس عفونت‌های داخل آن را ریشه‌کن می‌کنیم.
استخوان سنتورال یا گیج‌گاهی دارای چند قسمت به نام‌های گوش میانی و گوش داخلی می‌باشد.گوش میانی فضایی پر از هوا می‌باشد که قسمتی از آن استخوان  ماستوئید می‌باشد که در آن حجره‌های استخوانی مملو از هوا را می‌پوشاند.
 وی در ادامه گفت: هنگامیکه گوش میانی دچار عفونت می‌شود، و مخاط پوشاننده‌ حفره‌ هوایی دچار التهاب می‌شود و این چرک به استخوان منتقل می‌گردد و سپس از آنجا منتشر می‌شود که یا به داخل مغز یا استخوان خاره یا پتروس می رود که در این صورت گوش داخلی و عصب صورتی را درگیر می‌کند، این فرآیند می‌تواند باعث عوارضی مانند مننژیت، آبسه‌های عفونت طولانی مدت که با دارو ریشه‌کن نگردد، داخل استخوان باقی می‌ماند و در نتیجه نیاز به جراحی دارد. در این عمل جراحی استخوان مربوطه را با دریل تراش می‌دهیم و حفره‌های آن را یکسره و سپس فضاهای عفونی را تمیز می‌کنیم این کار باعث ایجاد فضایی یکسره متصل به گوش میانی به منظور هدایت هوا ره داخل آن می‌گردد.
دکتر خواجوی تصریح کرد: گاهی عفونت مربوطه به حدی منتشر شده که باید تمامی عفونت را برطرف کنیم و فضای گوش میانی را نیز با استخوان ماستوئید یکسره و همانند یک حفره‌ بزرگ درست می‌کنیم تا به بیرون راه داشته و دچار عفونت خطرناک برای مغز و قسمت‌های دیگر داخل جمجمه نگردد.
دکتر خواجوی در پاسخ به این مطلب که این عفونت باعث اختلال در شنوایی می‌شود، گفت: اگر میزان عفونت به حدی باشد که هنوز به ما اجازه دهد تا حفره را تمیز کنیم، به شرطی که استخوانچه‌های گوش میانی حفظ شود و یا در صورت خرابی آن‌ها را باز‌سازی کنیم و همچنین پرده‌ی سماغ یا پرده‌ی تیمپانیک را نیز ترمیم و پیوند کنیم و باعث فعالیت مجدد سیستم انتقالی  شویم، شنوایی نیز به طور طبیعی باز گردد.
در مواردی که پیشرفت عفونت به حدی است که خطر انتقال فشار عفونت به داخل مغز وجود دارد و دیگر نمی‌توان از طریق پرده‌گذاری و یا ترمیم استخوانچه‌ها این مشکل را برطرف ساخت و انجام فعالیت‌های ذکر شده فقط باعث مدفون‌شدن عفونت و بروز مجدد آن شود، پزشک مربوطه در چنین شرایطی همه دیواره‌های حفره ماستوئید و گوش میانی را بر می‌دارد و در اثر این عفونت استخوانچه‌ای باقی نمی‌ماند، در آن هنگام شنوایی کاهش یافته اما گوش داخلی او سالم بوده و می‌تواند از سمعک استفاده کند.
دکتر خواجوی در پایان گفت: اگر عفونت‌های گوش میانی که با گوش درد، کم‌شنوایی، پاره‌شدن پرده گوش و چرک گوش همراه است، به موقع درمان نگردد، احتمال اینکه عفونت در ماستوئید باقی بماند و باعث بروز مشکلات می‌گردد.