44-Holding-hands

چرا برخی از خانم ها از زندگی شان راضی نیستند و میلی به همسرشان ندارند و وی را دوست ندارند؟

 بسیار بیشتر از این میزان اطلاعاتی که در اختیار ما گذاشته اید نیاز است تا دلیل کاسته شدن علاقه شما به همسرتان پس از گذشت شش ماه از پیوند مشترک تان روشن شود. بنابر این آن چه در ادامه می آید بیشتر از آن که صرفا پاسخ سوال شما باشد، پاسخی است کلی به شما و موارد مشابه مسئله ای که شما عنوان کرده اید.

 

هدف تان از ازدواج را مشخص کنید

گاهی نمی دانیم چرا ازدواج می کنیم. یکی از عمده ترین دلایل کاسته شدن از علاقه و توجه همسران به یکدیگر در دوران عقد یا حتی پس از گذشت سال ها از ازدواج شان این است که روز اول هدف روشنی از ازدواج کردن خود نداشته اند. این ابهام تا حدی می تواند جدی و ایجاد کننده مشکل باشد که به مرور زمان پس از عقد، تغییرات سریع و البته عمیقی را در احساسات زوجین نسبت به هم موجب می شود. به همین خاطر است که بسیار تاکید می شود اولین سوال در مراسم خواستگاری زوجین از یکدیگر این باید باشد که «چرا قصد ازدواج دارید؟» و البته انتظار می رود پاسخی که به این سوال داده می شود، یکی از اصلی ترین دلایل انتخاب یا انتخاب نکردن طرف مقابل برای ازدواج باشد. از شما می خواهم که با بررسی هدف تان از ازدواج، پاسخ قانع کننده ای برای آن بیابید چراکه افرادی که نزد خود، پاسخ قانع کننده ای برای این سوال نمی یابند به احتمال زیاد پس از مدت کوتاهی در احساسات خود دچار تردید و سرگردانی خواهند شد.

چرا علاقه تان کم شده است؟

گاهی رفتارهای همسر احساس ما را نسبت به او تغییر می دهد. شما در دوران عقد هستید و دوران عقد از جهتی می تواند یکی از آرام ترین و بی دغدغه ترین دوران در طول زندگی مشترک افراد باشد چرا که هنوز مسئولیت ها به روشنی مشخص نشده است و از طرف مقابل انتظاری نمی رود. البته از طرفی هم می تواند یکی از پر چالش ترین مراحل زندگی مشترک باشد چرا که زوجین در حال شناسایی عادت ها، حساسیت ها و طرز تفکر یکدیگر هستند و طبیعی است که افکار، احساسات و رفتار همسران نسبت به یکدیگر در دوران عقد نوساناتی داشته باشد. با این حال اگر احساس می کنید شوهرتان شما را همچنان مانند روزهای اول دوست دارد اما شما نه، دلیل آن بیشتر می تواند ناشی از عواملی از جانب شما باشد مانند: نرسیدن به بلوغ عقلی و احساسی، انتخابی که انتخاب شما نبوده، تصمیم به ازدواجی که از طرف شما جدی نبوده و دلایل بسیار دیگر.

با همسرتان گفت وگو کنید

هرچند از متن پیامک و نحوه پرسش شما این طور گمان نمی رود با این حال چنانچه از همسرتان رفتاری سر زده که از علاقه شما نسبت به او کاسته شده، لازم است با او به گفت و گو بنشینید و بسیار منطقی دلیل آن را جویا شوید.

 

شخصیت تان را تحلیل کنید

شخصیت خود را در بقیه لحظات زندگی تان بررسی کنید. آیا شما همیشه فردی دمدمی مزاج هستید؟ آیا همه چیز در زندگی زود دلتان را می زند و برایتان عادی می شود؟ با این حال اگر پاسخ شما به تمامی این ها مثبت است لازم است بدانید همسر، لباس تن نیست که امروز او را بخواهیم و فردا نخواهیم! همسر ما نیمی از وجود ماست. اگر از وجود همسرتان دلسرد شده اید، لازم است خودتان را تغییر دهید تا همسرتان دوباره برایتان دوست داشتنی شود.