index.jpg89
آیا استفاده از مکمل های مختلف کاردرستی است و می توانیم به صورت خودسرانه آنان را مصرف کنیم

امیر حسین جمشیدی مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو گفت: در 2 سال گذشته میزان ویتامین‌ها، مینرال‌ها و اسیدهای آمینه خاصی که هر فرد ایرانی در سنین مختلف نیاز دارد به صورت جدول مشخصی طراحی شده است.
وی اظهار داشت: این فعالیت که ما در کشور انجام داده‌ایم در کشورهای دیگر هم در حال انجام است ولی ما در کشور خود مشخص کرده‌ایم که هر فرد در سنین مختلف چه میزان نیاز دارد که به صورت روزانه مصرف کند.
وی گفت: با توجه به اینکه این فعالیت دو سال است که در حال پیگیری و انجام می‌باشد که در سال گذشته جدولها به روزرسانی شد و خیلی از این اعداد با توجه به نژاد ایرانی و شرایط تغذیه بالا و پایین شده است و این شرایط با هیچ جای دنیا یکسان نیست.
مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو افزود: جلسات متعددی را متخصصین تغذیه و کارشناسان دیگر داشتیم به اعداد مشخصی رسیده‌ایم؛ در کشورهای دیگر هم همین فعالیت‌ها صورت می‌گیرد و این تا جایی ادامه می‌یابد که مصرف منطقی شود.
وی اظهار داشت: اگر کنکاشی را در بازار داشته باشیم متوجه می‌شویم عطش اولیه‌ای که در 4 یا 5 سال پیش در ارتباط با مصرف مکمل‌ها داشتیم امروزه منطقی تر شده است، هم تجویز پزشکان و هم مصرف کنندگان ما منطقی تر شده‌اند.
جمشیدی گفت: تمامی مکمل‌هایی که مجوز داده‌ایم و یا اینکه درخواست مجوز داشته‌اند دسته بندی شده‌اند و آن ها را از ابعاد مختلف مواد اولیه و موثره و دیگری از لحاظ کاربرد و در 50 دسته و در گروه های مختلف دسته بندی شده است و برای بیماران مختلف و افراد مختلف کاربردهای مختلف دارند؛ همچنین در این دسته بندی فرآورده‌های بر اساس وارداتی و تولید داخل نیز دسته بندی شده اند که در تصمیم گیری‌ها موثر خواهد بود.