behavioral-standards-
مراقب بازی کردن فرزندتان باشید بهتر است بازی کردن وی را با همسالان خود بررسی کنید تا پی به مشکلات درونی وی ببرید.

غفار رمضانی روان شناس  اظهار کرد: اولین وسیله ایجاد ارتباط بین همسالان بازی با سایر کودکان است.البته  طبیعی است که کودکان تا دو سالگی با یکدیگر بازی نکنند اما در کنار یکدیگر به بازی ادامه دهند.
وی تصریح کرد: تا قبل از دو سالگی بسیاری از بازی‌ها در کودکان تکرار نمی‌شود.در دوران نوپایی، بازی با کودکان از واکنش های حسی حرکتی مانند دویدن در اطراف یا چکش زدن به سوی بازی‌های نمادی مثل تظاهر به ماشین سواری یا عوض کردن لباس عروسک تغییر می‌کند.
رمضانی تاکید کرد: در دوران نوپایی کودکان به اشیا و اسباب‌بازی‌های اطراف خود بیشتر علاقه نشان می‌دهند تا به سایر کودکان، البته گاهی به سوی همسالان خود رفته و به یک دیگر لبخند می‌زنند.
وی خاطر نشان کرد: در این دوران مشارکت بین آنها دیده نمی‌شود اما از این دوران به بعد قطعا شما شاهد بازی‌های مشارکتی بین کودکان خواهید بود.