new_dad-420x0.9963633_std
باورود ناپدری زندگی کودکان وارد مرحله جدیدی خواهد شد و باید شخص جدیدی را به عنوان ناپدری قبول کنند.

ربابه غفارتبریزی روان‌شناس بالینی  اظهار کرد:‌ زنی که همسرش را از دست داده و یا طلاق گرفته است، حق ازدواج مجدد دارد.
وی با اشاره به اینکه بعداز ازدواج مجدد، لازم است ابتدا زن، مرد جدید زندگی خود را به عنوان همسر به فرزندان خود معرفی کند گفت:‌ نیازی نیست که ابتدا این مرد بعنوان پدر معرفی شود بلکه لازم است به تدریج صمیمیت و انس بین عضو جدید و کودکان برقرار گردد.
غفار تبریزی افزود: در همان ابتدای ورود ناپدری زن باید به فرزندانش توصیه کند که به وی احترام بگذارند که این احترام به تدریج به ایجاد صمیمیت بین مرد تازه وارد و فرزندان منجر می شود. سپس مادر می‌تواند همسر خود را به عنوان پدر معرفی کرده و مرد وظایف پدری را به عهده بگیرد.
این روانشناس با اشاره به اینکه در سنین پایین، کودکان راحتتر از سنین بلوغ حضور پدر جدید را در خانه قبول می‌کنند افزود:‌ پسران به علت از دست دادن حس قدرت طلبی و دختران به علت حس ناامنی در برابر حضور ناپدری مقاومت می کنند البته این مقاومت در پسران بیشتر از دختران بروز می کند.
غفار تبریزی با بیان اینکه رعایت حد و مرز و حرمت ها بین پدر جدید و فرزندان بسیار مهم است  تاکید کرد:‌ مادر نقش مهم و کلیدی در برقراری رابطه خوب بین پدر جدید و فرزندانش می‌تواند ایفا کند
با پول یک پیتزا لاغر شو

به کمک این کلینیک تخصصی می تونید بیش از ۷ کیلو در یک دوره (۲۱روزه) وزن کم کنید و به اندام ایده آل خودتون برسید.
پشتیبانی و مشاور رایگان
کاهش وزن تضمینی بدون بازگشت