images.jpg454
چرا برخی از خانواده ها با فرزندسالاری مواجهند و چگونه می توان این مشکل را حل کرد؟

وی اضافه کرد: از بین رفتن و یا کمرنگ شدن روابط صمیمی، احترام در جامعه و گرایش به فردگرایی باعث شده برخی از فرزندان، والدین خود را با بی‌مسئولیتی رها کنند.

وی تصریح کرد: فردگرایی پدیده‌ای نو در جامعه است که مسبب جدا شدن فرزندان در سنین پایین از خانواده می‌شود و کم کم بین والدین و فرزندان فاصله ایجاد می‌کند تا جایی که روزی فرزندان، والدین خود را نمی‌پذیرند.

غفار تبریزی روانشناس گفت: بیماری والدین از عوامل دخیل در رها کردن آن‌هاست، در برخی موارد هم غیبت فرزندان در کشور می‌تواند دلیلی بر این امر باشد.

وی با بیان اینکه رفتار والدین در رفتار آینده فرزندان تأثیرگذار است، تصریح کرد: والدین با محبت کردن بی‌اندازه به فرزندان زمینه بی‌مسئولیتی آن‌ها را فراهم می‌کنند، این بی‌مسئولیتی باعث جدا شدن افراد از خانواده شده و در نهایت فرزندان، والدین را رها می‌کنند.