images.jpg454
چگونه می توانیم با فرزند سالاری مقابله کنیم و از ایجاد این پدیده در خانواده جلوگیری کنیم.

جعفر بای محقق و پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی  اظهار کرد: در تعیین وظایف اجتماعی، هر یک از اعضای خانواده نقش به خصوصی دارند و نباید به حریم دیگران تجاوز کنند.
وی تصریح کرد: فرزندان نباید به حریم خصوصی والدین دخالت کنند اما والدین به صورت غیر مستقیم، نامحسوس و مناسب باید نظارت و کنترل بر رفتار فرزندان داشته باشند. به گونه‌ای که موجبات ناراحتی فرزندان را فراهم نکنند.
بای اذعان کرد: کودکان در تصمیم گیری باید با والدین خود مشورت کنند اما والدین در انتخاب تصمیمات خویش با هم اندیشی و همفکری تصمیمات مناسب‌تری را اتخاذ کنند.
این جامعه شناس تاکید کرد: فرزندان نباید به مسائل خصوصی والدین سرک بکشند اما امروزه پدیده فرزند سالاری سبب شده است که فرزندان در تمامی امور والدین دخالت کرده و عرصه را برای آنها تنگ و تلخ کنند.
وی افزود: با اتخاذ سبک‌های تربیتی از سوی والدین می‌توان در رفع مشکل اقدام کرد.