ورود به تست هوشمند کرونا

تست هوشموند کرونا

 • آیا اخیرا تب داشتید؟

 • آیا اخیرا لرز داشتید؟

 • آیا اخیرا سرفه می کنید؟

 • آیا گلو درد دارید؟

 • آیا دچار بدن درد و بی حالی هستید؟

 • آیا اسهال یا استفراغ دارید؟

 • آیا کاهش حس بویایی یا چشایی دارید؟

 • آیا احساس درد و سختی هنگام نفس کشیدن دارید؟

 • آیا سن شما کمتر از 64 سال است؟

 • آیا آسم متوسط یا شدید یا بیماری مزمن ریوی دارید؟

 • آیا سابقه درمان سرطان یا استفاده از داروهایی که سیستم ایمنی را سرکوب می کند را دارید؟ و یا بیماری نقص سیستم ایمنی یا اچ آی وی دارید؟

 • آیا مشکلات وخیم قلبی مانند نارسایی قلبی یا سابقه سکته قلبی دارید؟ و یا سابقه دیابت با عوارض دارید؟ و یا دچار نارسایی کلیوی با نیاز به دیالیز هستید؟