دکتر محسن حسن‌زاده

   عمل پروتز سینه

    جراحی اصلاح فرورفتگی نوک سینه

    جراحی زیبایی کوچک کردن سینه

 

مشاوره و ویزیت رایگان در انواع جراحی‌های زیبایی ابدومینوپلاستی، ماموپلاستی،ماموپیسی، پروتزهای سینه و گونه، رینوپلاستی، بلفاروپلاستی