افراد مسن و جدایی

افراد مسن و جدایی

عدم رضایت از زندگی ،سوءظن بیجا ،بازنشستگی،پیشینه بد،استقلال مالی و.. از علتهای طلاق در سالمندان هستند.هرچه از طول ازدواج بیشتر می گذرد …