بقچه خال خالی

بقچه خال خالی

این خوراکی طعم یکسان ولی ظاهر متفاوتی دارد با اینکه ظاهر متفاوتی دارد ولی  خیلی ساده است شیر ولرم 2 لیوان روغن …